سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

بیکاران در کابل، دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را بستند

تظاهرات جوانان بیکارشماری از جوانان معترض در کابل نسبت به بیکاری با حضور در مقابل وزارت کار و امور اجتماعى شهدا و معلولین، دروازه این وزارت را به روی کارکنان آن بستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صبح امروز یکشنبه (۱۰ عقرب) ده ها تن از اعضای “جنبش ضدبیکاری” در پیوند به افزایش بیکاری، در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی کشور تظاهرات کردند.

آنان همچنان در اعتراض به بی‌کفایتی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، دروازه‌های ورودی این وزارت را بستند و به مقام های این وزارت اجازه ندادند که وارد وزارت شوند.

در همین حال، یکی از مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی با معترضان درگیری شده و برخی از آنان را با استفاده از محافظانش، لت‌و‌کوب کرده‌اند.

اکثر معترضان جوانان تحصیل کرده و دارای مدارک لیسانس و ماستری هستند که بیکار می باشند.

آنان مدعی هستند که بیش از دوسال دنبال کار بوده اما به دلیل فساد، بی‌برنامه‌گی و بی کفایتی دولت، کار پیدا نتوانسته اند.

معترضان هشدار دادند اگر دولت برای کاهش بیکاری برنامه‌های کارا را روی دست نگیرد، مشکلات جدید دامنگیر کشور خواهد شد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، ۳۰ در صد از مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی دارند و در حدود ۱۳ میلیون نفر در سراسر کشور بیکار هستند.