“بینی” در کابل بازداشت شد

۵ سرطان ۱۳۹۸

یک تن از خطرناکترین سرباند یک شبکه جرمی کابل مشهور به “عابد بینی” از سوی پولیس بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عابد شام امروز (۵سرطان) بازداشت شده است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید “عابد مشهور به عابد بینی که در نواحی مختلف شهر کابل دست به سرقت های مسلحانه، چپاولگری و رهزنی می زد، توسط پولیس بازداشت گردید.”

این در حالی است که در روزهای اخیر، شماری از افراد حاضر در لیست مجرمین وزارت داخله از سوی پولیس بازداشت شده اند.

روز گذشته نیز عبدالحمید خراسانی از سرک چهل متره میدان هوایی کابل بازداشت شده بود.

بینی

پولیس

کابل

مجرم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.