بیش از 55 درصد کودکان افغان از سوء تغذیه رنج میبرند

۷ دلو ۱۳۹۲

تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ملل و دولت افغانستان نشان می دهد که بیش از نیمی از کودکان افغان با کمبود شدید مواد غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند و از این مسئله رنج می برند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سازمان ملل و دولت افغانستان اعلام کردند، بیش از 55 درصد کودکان افغان به علت مواجه شدن با سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی در دو سال نخست زندگی به شدت ضعیف و در برابر بیماری های مختلف آسیب پذیر هستند.

بر اساس این گزارش داکتران بر این باورند که سوء تغذیه در دو سال نخست زندگی کودکان افغان تاثیر منفی زیادی بر وضعیت ذهنی و جسمی آنها داشته است، یکی از مقام های ارشد برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل تاکید کرد، پس از سن دو سالگی، ضعف رشد قوای جسمانی کودکان تاحد زیادی غیر قابل بازگشت است.

در این گزرش آمده که در بلندمدت این مشکل می تواند تاثیرات مخرب زیادی بر اقتصاد افغانستان داشته باشد، جوانان قادر به دستیابی به چیزی که باید به آن برسند نخواهند بود.

در برخی از مناطق افغانستان از هر چهار کودک یک نفر از سوء تغذیه به شدت رنج می برد. یک تحقیق سازمان ملل نیز نشان می دهد که اکثر مردم افغانستان قادر به تامین یک وعده غذایی سالم نیز نیستند و در برخی ولایت ها از هر 5 نفر تنها یک نفر توانایی تامین وعده های غذایی متعادل را دارد.

افغانسنان

تغذیه

سوء تغذی

کودکان

ملل متحد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.