بیش از ۵ هزار خانواده در قندوز بیجا شده و نیاز به کمک دارند

ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان کمیته حالات اضطرار را توظیف نمود تا کمک های عاجل را در اختیار بیجا شدگان قندوز قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در پی حمله طالبان به شهر قندوز در شمال کشور بیش از پنج هزار خانواده بیجا شده و به ولایت همجوار خود” بدخشان، تخار و بلخ فرار نموده اند.

قندوزبا این حال، ریاست اجرایی به ریاست استاد محمد محقق معاون دوم و با حضور مسوولان کمیته حالات اضطرار، ادارات و نهاد های ملی و موسسات بین المللی در کابل برگزار شد و فیصله گردید تا هر چه عاجل مواد غذایی به چهارهزار و پنجصد خانوادۀ بی جاشدۀقندوز در ولایت های بدخشان و تخار فرستاده شود و بیش از پنجصد بی جاشدۀ دیگر از شیرخان بندر به مزار شریف انتقال داده شوند.

همچنان در این نشست فیصله گردید که دفاتر محلی کمیته حالات اضطرار در ولایت های بدخشان و تخار کمک های نقدی و مواد غذایی را به صورت دقیق به بی جا شدگان کندز در این مناطق توزیع نماید.

از جانب دیگر فیصله صورت گرفت تا مواد صحی کافی برای تداوی مجروحین به ولایت قندوز فرستاده شود.

در همین حال رییس دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید نمود که جامعه جهانی و موسسات بین المللی آمادگی کامل برای مساعدت مواد خوراکی و مورد نیاز به بیجا شدگان ولایت قندوز را دارند اما منتظر تکمیل شدن ارزیابی هایی هستند که بر اساس آن مواد مورد نیاز را در دسترس نیازمندان قرار دهند.

وی با بیان اینکه  بزودی فهرست نهایی تمامی موسسات بین المللی و سطح توانایی های آنان برای کمک به بیجاشدگان قندوز را با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در میان خواهند گذاشت افزود که از ملل متحد خواسته اند تا با استفاده از تمام امکانات خویش، زمینه انتقال کسانی را که در شیرخان بندر ومناطق مرزی گیر مانده اند، به مزار شریف فراهم سازند.

همچنان فاطمه گیلانی رییس هلال احمر افغانی تاکید نمود که تا روز شنبه کمک نقدی خود را در هماهنگی با نهاد های ذیربط در اختیار بیجاشدگان کندز قرار خواهند داد.