بیش از ۳۹۰ میلیون دالر برای نیازمندی های بشری افغانستان

indexحکومت افغانستان برای رفع نیازمندی های بشری در کشور، مبلغ ۳۹۶ میلیون دالر کمک را به جامعه جهانی پیش کش کرده و اظهار امیدواری دارد که این کمکها عملی شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم معرفی پلان پاسخدهی بشری ۲۰۱۶ میلادی برای افغانستان اظهار داشت که این کمکها در بخش های مشخص به مصرف خواهند رسید.

به گفته وی، بعد از بررسی و ارزیابی همه جانبه از مشکلات بشری در کشور که با همکاری نهادهای خارجی و سازمان ملل صورت گرفت، مبلغ ۳۹۶ میلیون دالر کمک در بخشهای مختلف بشری تعیین شد.

عبدالله اظهار داشت که از مجموع این کمک، ۵۳ اعشاریه ۷ میلیون دالر در بخش غیرغذایی، ۱۱۰ میلیون دالر در بخش زراعت، ۳۹ اعشاریه ۶ میلیون دالر در بخش صحت، ۲۰ اعشاریه ۵ در بخش آب آشامیدنی صحی، ۴۲ میلیون دالر در بخش مصونیت غذایی، ۹۳ اعشاریه ۲ میلیون دالر در بخش تغذیه و ۳۶ اعشاریه ۸ میلیون دالر دیگر نیز در بخش های دیگر به مصرف خواهد رسید.

وی با بیان اینکه شرایط افغانستان حساس است، تصریح کرد که در این شرایط ضرورت به کمک های جامعه جهانی احساس می شود و امید می رود که این کمکها در اختیار حکومت قرار گیرد.

بر اساس معلومات منبع، در کنار جنگ و ناآرامی، حوادث طبیعی نیز در مشکلات مردم نقش داشته و شمار زیادی از مردم را بیجا ساخته است که از فراخوان یاد شده برای سال ۲۰۱۶، بخش زیادی به بیجا شده گان حوادث طبیعی و ناامنی تعلق می گیرد.

در عین حال، رئیس اجراییه اظهار امیدواری کرد که از این کمکها به بهترین شکل برای مستحقین استفاده شود؛ که میزان این افراد نیز بر اساس بررسی های انجام شده بیش از سه ونیم میلیون نفر در سراسر کشور است.

از سوی دیگر، مارک باودن، مطابقت کننده کمکهای بشری ملل متحد در سخنانی اظهار داشت که کمکهای وعده داده شده در سال ۲۰۱۵ تکمیل شده و در اختیار نیازمندان نیز قرار گرفت.

به گفته وی، افغانستان در وضعیت حساسی قرار دارد و نیازمند کمکهای بشری است.

باودن معتقد است که وضعیت بشری در افغانستان «شکننده» است و برای حل مشکلات بیجا شده گان که میزان آنها به یک میلیون می رسد، نیاز به کمکهای جامعه جهانی است.

با این حال، فساد در کشور همچنان پابرجاست و بیم آن می رود که کمکهای داده شده جامعه جهانی به صورت کامل در اختیار نیازمندان قرار نگیرد.

در این رابطه، داکتر عبدالله ضمن تائید موجودیت فساد در کشور اظهار داشت که در استفاده از کمکها پیش از این ضایعاتی وجود داشته و در استفاده از کمکهای تازه نیاز به توجه بیشتری است.

به اعتقاد وی، همکاری مردم برای مبارزه با فساد و عزم و اراده حکومت در از بین بردن این مشکلات موثر است.

گفتنی است که در برنامه مشابه برای سال ۲۰۱۵ میلادی نیز حکومت افغانستان مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر را به فراخوان گذاشته بود که به گفته مسوولان، این فراخوان از سوی کشورها و نهادهای بین المللی با پاسخ مثبت همراه بود و در حدود ۲ اعشاریه دو میلیون تن نیز از آن مستفید شده بودند.