سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

بیش از 250 دانش آموز دختر دیگر در هرات مسموم شدند

مسموم-بامیاندانش آموزان دختر و استادان یک مکتب دولتی در ولایت هرات، به دلیل نامعلوم مسموم شده و به بیمارستان انتقال داده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد رفیق شیرزی، سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد صبح امروز (دوشنبه) در مکتب دولتی خواجه عبدالولی در قریه نوین سفلی مربوط ولسوالی انجیل اتفاق افتاد.

به گفته وی، در این رویداد، بیش از ۲۵۰ تن از دانش آموزان دختر همراه با تعدادی از استادان شان مسموم شده و به بیمارستان حوزوی انتقال داده شده اند.

شیرزی اظهار داشت که وضعیت صحی تمام دانش آموزان و استادان رضایت بخش است.

سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات، در مورد علت دقیق مسمومیت این دانش آموزان اظهار بی اطلاعی کرد؛ اما اظهار داشت که نمونه خون شاگردان به شفاخانه آیساف انتقال داده شده و تحقیقات در این رابطه آغاز شده است.

در مدت یک هفته گذشته، این چهارمین بار متوالی است که شاگردان دختر در ولایت هرات به دلایل نامعلوم مسموم شده اند، پیش از این بیش از ۳۰۰ شاگرد دختر در مکاتب خصوصی و دولتی در هرات مسموم شده بودند.