بیش از 14میلیارد افغانی از محصول 10درصد کردت کارتهای مصرفی موبایل

۹ حوت ۱۳۹۷

آمار تازه نشر شده نشان می دهد که بعد از توشیح فرمان جمع آوری ده درصد محصول از خدمات مخابراتی، بیش از 14میلیارد افغانی جمع گردیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری با نشر عکسی مربوط به بعد از توشیح فرمان جمع آوری 10درصد محصول از خدمات مخابراتی، این موضوع را تائید کرده است.

مرتضوی گفته است سه سال پس از توشیح فرمان در خصوص جمع آوری ۱۰ درصد محصول از خدمات مخابراتی، ۱۴ میلیارد و 590میلیون افغانی جمع آوری گردیده است.

وی همچنین از امضای قرارداد پروژۀ سیستم «Real Time Data Management» نیز خبر داده و گفته است که این سیستم مسئولیت راپوردهی عواید بخش مخابرات را به عهده دارد.

به گفته مرتضوی، هدف اساسی از ایجاد سیستم، بدست آوردن معلومات حقیقی از طریق اتصال به سیستم شبکه های مخابراتی جهت حصول اطمینان و جلب اعتماد مردم از شفافیت در پروسه جمع آوری «۱۰درصد» محصول و سایر عواید شبکه های مخابراتی در کشور می باشد.

بر اساس معلومات، در دو ماه آخر سال 1394 مبلغ 802 میلیون و 318 هزار و 725 افغانی به دست آمده، در سال 1395 مبلغ 4میلیارد و 288 میلیون و 791 هزار و 728 افغانی حصول شده، در سال 1396 مبلغ 4میلیارد و 270میلیون و 593هزار و 58 افغانی جمع آوری گردیده و در سال 1397 مبلغ 4میلیارد و 425میلیون و 96هزار و 54 افغانی از درک 10درصد محصول خدمات مخابراتی توسط دولت جمع شده است.

اما سوال اساسی این است که با وجود اینکه نزدیک به 80درصد جمعیت کشور که نزدیک به 22میلیون نفر می شود، چطور این مبلغ جمع آوری شده، در حالی که اکثر مردم معتقدند باید مبلغ بیشتری جمع می شد.

سوال دیگر این است که این مبلغ در کدام بخش ها و کدام کودها به مصرف رسیده است؟

به طور مثال اگر نیمی از مشتریان خدمات مخابراتی روزانه 50افغانی کردت وارد کنند، 5 افغانی از آنها کسر می شود که مجموع 11 میلیون آن برابر با 55 میلیون افغانی می شود و در طول سال بالغ بر 20میلیاد می شود.

بر اساس آمار نشر شده در دو سال گذشته، رشد بخش مخابرات در افغانستان چشمگیر بوده و نزدیک به 90 درصد مناطق مسکونی و نزدیک به 80 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شرکت های مخابراتی قرار دارد و تعداد دارندگان موبايل و ثابت حدود 22 میلیون نفر گزارش شده است.

10درصد

محصول

مخابراتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.