بیش از ۱۰۰ باب مکتب در ولایت سرپل تحت کنترول طالبان مسلح قرار دارد

Afghan_school_buildingمسؤلان ریاست معارف ولایت سرپل می گویند در بخش های ازین ولایت ۱۲۵ باب مکتب تحت کنترول طالبان مسلح قرار دارند و این موضوع باعث شده است که آنان در عرصه معارف با مشکلات زیادی روبرو شوند.

عبدالغفور سرپلی ریس معارف ولایت سرپل به خبرگزاری خاورمیانه گفت: در شمار زیادی از ولسوالی های این ولایت دانش آموزان طبقه اناث در دوره های متوسطه و لیسه اجازه رفتن به مکاتب را ندارند.

به گفته ریس معارف سرپل در کنار فعالیت طالبان مسلح نا آگاهی خانواده ها، فقر اقتصادی-فرهنگی و نبود معلمین زن از مواردی هستند که باعث ممانعت رفتن دختران به مکاتب شده است.

سرپلی اظهار داشت: ” در ولایت سرپل ۱۲۵ باب مکاتب تحت اثر مخالفین مسلح دولت قرار دارد، ما این موضوع را با مقامات ذیصلاح در میان گذاشته ایم، در بعضی نقاطی که آسیب پذیری بیشتر است اعضای نظارت ما نظارت کرده نتوانستند ولی بعضی ولسوالی ها مانند سوزمه قلعه که تقریباً ۷۰ فیصد تحت کنترول مخالفان مسلح دولت است ولی برای اعضای نظارت ما کدام مشکل وجود ندارد”.

ریس معارف سرپل می گوید: در بعضی نقاط دیگر این ولایت مانند ولسوالی کوهستانات( از یک سال بدینسو تحت کنترول طالبان مسلح قرار دارد) نسبت حضور طالبان مسلح و صعب العبور بودن راه تا کنون گزارشی از مسدود بودن مکاتب درین ولسوالی داده نشده است.

این مقام محلی عرصه معارف در ولایت سرپل آسیب پذیری بیشتر را متوجه دختران دانش آموز و خانواده های فقیر می داند و همچنان یکی از مشکلات عمده دیگر را درین ولایت نبود معلمین مسلکی بویژه معلمین زن در اکثر ولسوالی های این ولایت عنوان می کند.

به گفته آقای سرپلی در اکثر مکاتب این ولایت معلمین مسلکی وجود ندارد و بیشتر تدریس مکاتب از جانب افراد غیر مسلکی و ملا امامان مساجد صورت می گیرد.

وی افزود: ” معلمین مسلکی در ولایت سرپل بسیار اندک است بخصوص در ولسوالی دور دست و محروم، حتی در بعضی از ولسوالی ها فارغین صنف ۱۲ هم از طبقه اناث بسیار کم است و ازین لحاظ خانواده ها دختران شان را به که سن جوانی می رسند اجازه رفتن به مکاتب را نمی دهند که در آن معلمان ذکور تدریس می کنند”.

در همین حال نسیمه آرزو ریس امور زنان ولایت سرپل نیز از مسدود بودن برخی مکاتب دخترانه و اجازه نداشتن دانشجو آموزان دختر بخاطر ادامه دروس شان تا صنف ۱۲ ابراز نگرانی می کند.

ریس امور زنان سرپل همچنان فقر فرهنگی، حضور طالبان مسلح و نبود معلمان زن را از دلایلی می داند که باعث ممانعت دختران دانش آموز بخاطر تداوم رفتن به مکاتب شده است.

وی ادامه این وضعیت را نگران کننده خوانده از مقام های مسؤل حکومتی می خواهد که در راستای حل چالش های فرا راه دانش آموزان دختر درین ولایت اقدامات لازم را روی دست گیرند.

به گفته مسؤلان ریاست معارف ولایت سرپل ۳۸۶ باب مکتب بشمول دوره های لیسه، متوسطه و ابتداییه درین ولایت وجود دارد که ازین میان سه باب هم اکنون بنابر دلایل امنیتی و نبود معلمان کاملاً مسدود است.

به گفته این مقام ها حدود یکصد و پنجاه هزار دانش آموز که ۴۰ فیصد آن را دختران تشکیل می دهند از سوی ۳۴۰۰ معلم بشمول ۴۰ فیصد از طبقه اناث آموزش می بینند.

Author