بیش از یکهزار خانواده از سیلاب های بدخشان متضرر شده است

۲۸ ثور ۱۳۹۵

سیلاب-کابلمقام های محلی ولایت بدخشان از متضرر شدن بیش از یکهزار فامیل در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت خبر می دهند.

نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این سیلاب ها تا روز گذشته در شماری از ولسوالیهای این ولایت جریان داشته است.

به گفته وی، در جریان این سیلاب ها در سراسر ولایت بدخشان بیش از یک هزار فامیل متضرر شده و شماری از آنها نیز بیجا شده اند.

فروتن اظهار داشت که در نتیجه این سیلاب ها، ده ها راس مواشی، صدها جریب زمین زراعتی، شماری از مکاتب، بندهای برق آبی کوچک، پل ها و پلچک ها، کانال های زراعتی و دوکاکین نیز تخریب شده است.

بر اساس معلومات منبع، کمیته حالات اضطرار برای رسیده گی به متضررین، برای 530 فامیل کمک های اولیه و خوراکی توزیع کرده است.

سخنگوی والی بدخشان می گوید که این کمک ها برای 275 خانواده در ولسوالی تشکان، 220 خانواده در ولسوالی شهدا، 25 خانواده در ولسوالی ارغنجخواه و 10 خانواده در ولسوالی بهارک توزیع شده است.

فروتن افزود که این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن، شکر، لوبیا، مکرونی، بیسکویت، خیمه، کمپل، ترپال، کیت های صحی، کیت های آشپزخانه و البسه بوده است.

آشپزخانه،

بدخشان،

بندهای برق،

صحی،

فروتن،

کیت های،

متضرر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed