بیش از یکهزار خانواده از سیلاب های بدخشان متضرر شده است

سیلاب-کابلمقام های محلی ولایت بدخشان از متضرر شدن بیش از یکهزار فامیل در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت خبر می دهند.

نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این سیلاب ها تا روز گذشته در شماری از ولسوالیهای این ولایت جریان داشته است.

به گفته وی، در جریان این سیلاب ها در سراسر ولایت بدخشان بیش از یک هزار فامیل متضرر شده و شماری از آنها نیز بیجا شده اند.

فروتن اظهار داشت که در نتیجه این سیلاب ها، ده ها راس مواشی، صدها جریب زمین زراعتی، شماری از مکاتب، بندهای برق آبی کوچک، پل ها و پلچک ها، کانال های زراعتی و دوکاکین نیز تخریب شده است.

بر اساس معلومات منبع، کمیته حالات اضطرار برای رسیده گی به متضررین، برای ۵۳۰ فامیل کمک های اولیه و خوراکی توزیع کرده است.

سخنگوی والی بدخشان می گوید که این کمک ها برای ۲۷۵ خانواده در ولسوالی تشکان، ۲۲۰ خانواده در ولسوالی شهدا، ۲۵ خانواده در ولسوالی ارغنجخواه و ۱۰ خانواده در ولسوالی بهارک توزیع شده است.

فروتن افزود که این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن، شکر، لوبیا، مکرونی، بیسکویت، خیمه، کمپل، ترپال، کیت های صحی، کیت های آشپزخانه و البسه بوده است.