بیش از چهار هزار جریب زمین وزارت معارف پس گرفته شد

۷ عقرب ۱۳۹۸

وزارت معارف می گوید که در جریان دو سال اخیر، بیش از چهار هزار جریب زمین غصب شده این وزارت از غاصبین پس گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این زمین ها پس از بازپس گیری دوباره در اختیار معارف قرار گرفته و از آن استفاده می شود.

بر اساس خبرنامه وزارت معارف، در سال 97 به تعداد 23 باب جایداد معارف در 12 ولایت و شهر کابل به مساحت 4379 جریب زمین و در سال 98، هشت باب جایداد معارف در هفت ولایت به مساحت 341 جریب زمین از تصرف غاصبین پس گرفته شده است.

در عین حال، وزارت معارف می گوید که در سالهای 97 و 98 دستاوردهای قابل توجهی در کسب زمین‌ های اهدایی از سوی مردم و تهیه زمین برای اعمار 6000 باب مکتب داشته است که به زودی جزئیات آن را منعکس می کند.

زمین غصب شده

معارف

مکتب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.