اسد ۱۷, ۱۳۹۹

بیش از سه هزار کودک محروم از درس در سرپل!

Parlmnt_membersنماینده مردم ولایت سرپل در مجلس نماینده گان، مدعی است که بیش از سه هزار طفل ۸ تا ۱۷ ساله در مرکز و سه ولسوالی این ولایت، از درس و تعلیم محروم مانده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عزیزه جلیس در ارائه گزارش مشکلات مردم ولایت سرپل به مجلس نماینده گان اظهار داشت که این کودکان به دلایل مختلف از درس بازمانده اند.

به گفته وی، این کودکان در مرکز و ولسوالی های صیاد، بلخاب و سوزمه قلعه ساکن هستند و در حال حاضر در کارهای شاقه و گشت و گذار در کوچه و بازار مصروف هستند.

در عین حال، بانو جلیس اظهار داشت که بیش از ۵۰ هزار دانش آموز این ولایت نیز از صنوف درسی معیاری محروم بوده و مکاتب آنها تعمیر اساسی ندارد.

بر اساس معلومات منبع، اداره معارف سرپل و مدیران مکاتب این ولایت، به کمک دونرها توانسته اند تا کرایه و مصارف مکاتب بدون تعمیر را حل کنند و راهکار اساسی نیست و نیاز به برنامه جامع دارد.

نماینده سرپل اظهار داشت که در کنار این مشکلات، شمار زیادی از دانش آموزان، چوکی، کتاب درسی، معلم مسلکی و نصاب درسی مشخص ندارند.

همچنین بانو جلیس به مشکلات دانشجویان دانشگاه سرپل اشاره کرده و اظهار داشت که این دانشگاه، دیوار احاطه، آب آشامیدنی صحی و صنوف درسی ندارد و دانشجویان با یاس و ناامیدی مشغول تحصیل هستند.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ دانشجو در ۸ صنف درسی دانشگاه سرپل درس می خوانند.

عزیزه جلیس از هیآت اداری مجلس خواست تا برای رسیده گی به این مشکلات، مقام های مربوطه را به مجلس فرابخواند.

گفتنی است که در زمان ارائه مشکلات ولایت های مختلف کشور توسط نماینده گان آن، چوکی های خالی نماینده گان بیشتر از چوکی های پُر آن به چشم می آمد.

این در حالی است که بعد از آغاز به کار نشست های شورای ملی، مسیر مواصلاتی مجلس از راه دهمزنگ ـ دارالامان به روی ترافیک مسدود بوده و مشکلات تردد زیاد برای مردم ایجاد کرده است.