بیانیه کامل کرزی در مجمع اقتصادی ۲۰۱۳ اروپا-آسیا

اعلامیه ارسالی ارگ ریاست جمهوری به خبرگزاری خاورمیانه، و سخنرانی مفصل حامدکرزی رئیس جمهوری کشورمان در اجلاس مجمع اقتصادی ۲۰۱۳ در شهرشییان چین قرار ذیل است:

نماینده گان گرامی،

خانمها و آقایان،

برای من جای افتخار است که در اجلاس سال ۲۰۱۳ مجمع اقتصادی اروپا- آسیا در شهر شییان چین اشتراک می کنم. همچنان می خواهم از مردم و حکومت چین بخاطر میزبانی شان و از سازمان شانگهای برای حمایت از این مجمع تشکری کنم.  ۲۰۰۰ سال قبل،  این شهر باستانی شاهد آغاز فعالیت های تجارتی بود که در آن زمان آسیا و اروپا را از طریق تبادلات سودمند اموال تجارتی و تکنالوژی همان عصر وصل کرد. شهر شییان در واقع  برای این مجمع که در راستای کمک به ایجاد یک مرحله جدید مبادلات و همکار ی های اقتصادی میان آسیا و اروپا متعهد است، یک محل مناسب شمرده می شود.

جهانی شدن (globalization)  نه تنها همگرایی اقتصادی  و  وابستگی گسترده  جهانی را به همراه دارد  بلکه منتج به ظهور کشور های چین و هند منحیث مراکز جدید قدرت اقتصادی و همچنان اقتصاد های سریعاً در حال رشد در افریقا، آسیا و  امریکای لاتین می شود .

جهانی شدن زمانی میتواند به بهترین وجه آن در بر اعظم آسیا- اروپا تحقق یابد که ما مشترکاً از ظرفیت های فوق العاده بالقوه و قابلیت های مردمان، منابع و مارکیت های خویش استفاده کنیم.

بخاطر بر آورده ساختن آرزو های خویش برای براعظم آسیا- اروپا منحیث محرک رشد اقتصاد جهانی در قرن ۲۱ ، نیاز است تا ستراتیژی های جامع و عادلانه برای ایجاد همکاری های اقتصادی تجارت و روابط چندجانبه  بین کشورها، طرح ریزی شود.

در مطابقت با موضوع محوری این مجمع که ” از  همکاری های واقعی بسوی رشد سریع متقابل”  می باشد، می خواهم فرصت ها و ظرفیت های بالقوه افغانستان را  با شما شریک سازم که مطابق به عصر حاضر در جهت احیای مجدد راه ابریشم و در راستای ایجاد ساختار جدید داخلی اقتصادی اروپا- آسیا ، سودمند واقع می شود.

با توجه به موقعیت مهم افغانستان در چهار راه بر اعظم آسیا- اروپا، کشور ما پل طبیعی زمینی برای ترانزیت و تجارت بین مارکیت های غنی کشور های شرق  و غرب و آسیای مرکزی و جنوبی به شمار میرود.   افغانستان در چنان یک موقعیت خوبی قرار دارد که می تواند در جهت توسعه راه های ارتباطی تجارتی و ترانسپورتی بین مراکز اقتصادی اروپا و آسیا مثمر واقع شود.

چنانکه همه می دانید در جریان بیشتر از سه دهه گذشته، مداخلات خارجی، جنگ و تروریزم زیربنا ها و قابلیت های ترانزیتی و ترانسپورتی افغانستان را از بین برد. اما امروز ما آن چندین دهه سیاه را پشت سر گذاشته ایم.  بخاطر احیای دوباره موقعیت مرکزی افغانستان در تجارت و تبادلات تجارتی در سراسر منطقه، گام های بزرگی نیز برداشته ایم.

همچنان، ما به هدف تسهیل ترانزیت و جریان تجارت میان آسیا و اروپا ، جاده ها و شاهراه ها کشور را بازسازی کردیم و راه های ارتباطی خط آهن را احداث و زیربنا های ترانسپورتی سرحدی خویش را گسترش داده ایم.

در حال حاضر،  طیارات حامل اموال تجارتی، از حریم هوایی افغانستان می گذرند که بدین ترتیب فاصله زمانی سفر را بین کشورها  در تمام براعظم کوتاه می سازد. به همینگونه، پلان های را روی دست داریم که مطابق آن ، یک خط لوله انتقال گاز طبیعی را احداث می کنیم تا از آن طریق ، گاز آسیای مرکزی به هند و پاکستان انتقال یابد.

همچنان، افغانستان آماده است تا از طریق تسهیل انتقال انرژی، ترانسپورت خط آهن و جاده ها، ارتباطات و توسعه تجارتی  ، در راستای تسریع همکاری ها و رشد اقتصادی در قارهء آسیا- اروپا به شمول آسیا جنوبی کمک کند.

 بر مبنای همین دیدگاه، ما از طرح جلالتمآب شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای ایجاد کمربند اقتصادی راه ابریشم حمایت می کنیم. احیای مجدد و توسعه راه ابریشم که افغانستان جز آن محسوب می شود، نه تنها فرصت های بی پیشینه را برای همگرایی و همکاری های منطقوی فراهم می سازد، بلکه در راستای رشد اقتصادی و امنیت جهان ، نیز مفید واقع می گردد.

بر علاوه اینکه افغانستان آماده است تا یکبار دیگر نقش تاریخی اش را  منحیث یکی از راه های تجارتی براعظم آسیا- اروپا ایفا کند،  فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری و توسعه تجارت نیز پیشکش می کند.  منابع طبیعی دست ناخورده زیادی  به شمول منرالها، هایدروکاربن ها و مواد دیگر داریم که کشور های همسایه و همکاران منطقوی ما برای ایجاد و تداوم اقتصاد صنعتی شان به آن نیاز دارند.

سرمایه گذاران اشتراک کننده در این مجمع  اقتصادی را تشویق می کنم تا فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان را بررسی کنند و مانند شرکت های چینایی ام سی سی (Metallurgical Company of China)  و سی ان پی سی (China National Petroleum Corporation) در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

حسن همجواری، روابط قابل اعتماد ، تفاهم متقابل و همکاری موثر برای تحقق اهداف مشترک توسعه، رفاه و آسایش در بر اعظم آسیا- اروپا بشمول آسیا جنوبی شرط های لازمی پنداشته می شود.  بخاطر تحکیم و گسترش تماس های چندبعدی با کشور های همسایه و همکاران منطقوی، افغانستان در سازمان های منطقوی که در بین کشور های منطقه زمینه گفتمان و همکاری را تسهیل می بخشد،  عضویت دایمی ویا ناظر را بدست آورده است.

همچنان ، افغانستان عضو فعال سازمان سارک (SAARC) می باشد. کشور ما نقش خود را در سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) و سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی (CAREC) توسعه داده و در سازمان شانگهای به عضویت ناظر دست یافته است .

برعلاوه این ، با  حمایت همکاران منطقوی و بین المللی،  ما پروسه کشور های قلب آسیا را به هدف ایجاد فضای اعتماد و همکاری در منطقه، ایجاد کرده ایم.

همه ما می پذیریم که تروریزم نه تنها رنج های زیادی را بر جوامع ما تحمیل می کند بلکه سرعت انکشاف و پیشرفت اقتصادی کشور های ما را نیز بطی می سازد. حملات اخیر تروریستی در پیشاور پاکستان و در نایروبی مرکز کشور کینیا،  وسعت جغرافیوی فعالیت های شبکه های تروریستی را نشان داد و به اثبات رساند که هیچ کشوری از تهدید و خشونت تروریزم در امان نیست.

امروز، از همه شما می خواهم تا با ارادهء از بین بردن شبکه های تروریستی، پناهگاه های تروریستان و منابع مالی آنان ،  بخاطر مبارزه علیه تروریزم و افراطیت در راستای ایجاد همکاری  های مشترک اروپا- آسیا  باهم کار کنیم.

اشتراک ما در اجلاس امروزی نشان دهنده آنست که همه ما اراده آنرا داریم تا یک آینده بهتر را برای ملت های مان از طریق توسعه هماهنگی و همکاری میان  قاره های آسیا و اروپا بوجود آوریم.  این دو براعظم  بطور فزاینده باهمدیگر وابسته بوده و اقتصاد و امنیت این دو قاره به شکل قابل ملاحظه نیز  باهم گره خورده است.

تلاش های مشترک، همکاری و احترام  متقابل به ارزشها و تمامیت ارضی یکدیگر و حسن نیت، همه اینها راهی برای پیشرفت کشور های ما محسوب می شود.

در اخیر می خواهم از حکومت چین تشکری کنم که شهر شییان را محل دایمی برای برگزاری نشست های این مجمع تعین نموده است، تا بدینگونه برای یک آینده مرفه ، گذشته غنی ما را با فرصت ها و ظرفیت های بالقوه موجود  وصل کند.

همچنان می خواهم ازآقای ژانگ دیگوانگ سکرتر جنرال محترم مجمع اقتصادی و تیم کاری اش بخاطر تعمیم ارزش ها و مرام مجمع اقتصادی اروپا- آسیا و برای ترتیبات خوبی که برای  برگزاری این نشست اتخاذ کردند، ستایش و تشکر کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *