بیانیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان راجع به برنامه کاری صد روزه این وزارت

بیانیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان راجع به برنامه کاری صد روزه این وزارت

بیانیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان راجع به برنامه کاری صد روزه این وزارت
۳۰ جوزا ۱۳۹۴
بسم الله الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین
همکارانِ محترم رسانه ها و مردم شریف افغانستان!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
خوشحالم که امروز به عنوانِ مسئولِ پیشبرد امورِ سیاست خارجی کشور، به تشریح برنامه صد روزه وزارت امور خارجه می پردازم. این برنامه، در چارچوب “راهبرد پاسخ دهی و معلومات دهی دولت به ملت” و همچنان در جهت تعمیم فرهنگ شفافیت و حکومت داری خوب، یک گام اساسی و بنیادین است.
البته، من از جمله وزرایی هستم که در دور اول، رأی اعتماد گرفتیم و دستورِ مقام محترم ریاست جمهوری برای تدوین برنامه کاری صد روز نخست، پس از تکمیلِ کابینه در هفته سوم ماه ثور صورت گرفت. به همین دلیل، ما برخی کارهای بنیادین را که پیش از آن نیز انجام دادیم، در فرصت مناسب، به آگاهی مردم عزیز خویش خواهیم رساند، اما در صد روزی که از هفته اخیر ماه ثور آغاز و تا اخیر ماه اسد ادامه می یابد، عَلاوه از برنامه های عادی و روزمره، بیش از شصت برنامه را در پنج بخش که عبارت از اصلاحات، اصولِ اساسی و یا دکترین سیاست خارجی، پیگیری روابط خارجی، حقوق اتباع در خارج، حقوق بشر و زنان میباشد، به خاطر پیگیری اهداف مشخص تدوین کردیم که برخی از برنامها در یک ماه گذشته تکمیل و برخی دیگر در حال تکمیل شدن است.
بخش اول
اصلاحات
———
وقتی که اصلاحات می گوییم، هدف ما، تنها عزل و نصبِ افراد در اداره نیست، بلکه اصلاحاتِ مورد نظر من، عبارت از یک پروسه مرحلهای، تدریجی و زمانگیری است که مبتنی بر مطالعه و ارزیابی دقیق استوار است. دیدگاه ما این است که با داشتنِ برنامه برای ارتقای ظرفیت و توانایی کارمندانِ فعلی وزارت امور خارجه، گزینش دقیق و مناسب آنها بر اساسِ شایستگی و توانایی هایشان، دادنِ فرصت ابتکار و نو آوری به ظرفیت های خوب نیروی انسانی وزارت امور خارجه٬ بدون هرگونه تبعیض، به اصلاحات اساسی و زیربینایی دست می یابیم.
هدف ما از اصلاحات در وزارت امور خارجه؛ دو چیز است که عبارت اند از:
الف: افزایشِ موثریت که در این بخش طی صد روز، هفت برنامه داریم:
۱- بازنگری و نهایی سازی پالیسی منابع بشری
به ریاست منابع بشری دستور داده ام که پالیسی منابع بشری وزارت امور خارجه را که در آن شیوه مقرری و تغییر و تبدیل کارکنان در شعبات مختلفِ وزارت امور خارجـــــــه را مشخص می کند، مورد مطالعه قرارداده و پس از نهایی سازی توسط رهبری وزارت امورخارجه، مرعی الاجرا بسازد.
۲- نهایی سازی طرح تعدیل قانون خدمات دپلوماتیک و قونسلی
قانون کارکنان دیپلوماتیک و قنسلی که قبلاً توسط شورای ملی تصویب و پس از بیان دیدگاه ستره محکمه در مورد ماده های پنجم و هشتم آن، از سوی رئیس جمهوری قبلی توشیح شده بود، نیاز به تعدیل دارد. کمیسیونی زیر نظرِ ریاست حقوق و معاهداتِ وزارت امور خارجه، روی طرح تعدیل آن کار می کند و به زودی طی این صد روز نخست، آن را به وزارت عدلیه خواهیم فرستاد تا پس از تدقیق در آن وزارت و تأیید شورای وزیران، به مجلس نمایندگان غرض تعدیل فرستاده شود.
۳- الزامی ساختن مهارت های زبانی در استخدام افراد جدید
در نخستین گام، برای جلوگیری از استخدام بی رویه افرادی که مهارت های لازم برای کار در دستگاه دپلماسی کشور را ندارند، دانستن یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل را برای ۴۸ جوانی که در دوره حکومت قبلی، از آن ها امتحانِ ورود به وزارتِ خارجه گرفته شده بود، اما پروسه استخدامِ رسمی شان شروع نشده بود، جدی گرفتیم. به همین دلیل، داشتن سند TOEFL و IELTS در زبان انگلیسی و یا سند مُشابه در یکی از زبان های دیگر رسمی سازمان ملل متحد مثل عربی، فرانسوی، هسپانوی، روسی و چینایی را الزامی ساختیم که باید این ۴۸ نفر، برای تقرر شان در وزارت امور خارجه، تکمیل کنند.
۴- آغاز کار کمیسیون تقرر خارجی
گام دوم، مطابقِ قانونِ کارکنان دپلوماتیک و قنسلی، تعیینِ کمیسیونِ برای تقرریها در نمایندگی های سیاسی خارج از کشور است. این کمیسیون، در کنار بررسی سویه، رشته و اسناد تحصیلی همه افرادی که سه سال بالفعل در شعبات مرکزِ وزارت امور خارجه کار کرده اند، همراه با هرکدام آنها مصاحبه می کند تا مهارت های لازم آن ها، مثل تسلط بر یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل، توانایی گزارش دهی، تحلیل، مذاکره و گفتگو در محیط های دوجانبه و چند جانبه را، ارزیابی کند که مطابق توانایی و سابقه کاری، در تقرری شان اقدام شود.
۵- برگشتاندن کارمندان خدمتی به بستهای اصلی شان
یک مشکل جدی در گذشته، توظیفِ کارمندان خدمتی بوده. یک دپلومات، در یک کشور تعیین بست می شده، اما پس از مدتی، به کشور دیگری به عنوان خدمتی فرستاده می شده و یا از داخل به خارج خدمتی فرستاده می شد٬ که هم از لحاظِ موثریت کاری مشکل جدی داشته و هم از لحاظ هزینه، برای وزارت امور خارجه سنگین تمام می شده است. به همین دلیل، دستور دادم که به استثنای افرادی که دوره ماموریت خارجی شان کمتر از سه ماه مانده، دیگر همه افرادی که بیشتر از این دوره ماموریت خارجی شان باقی مانده و از یک کشور به کشور دیگر خدمتی فرستاده شده اند، تا چند هفته دیگر به وظیفه اصلی شان برگردند و مدت باقی مانده کاری شان در خارج را، در همان بست اصلی شان کار کنند.
۶- تصمیم گیری در خصوص تقرر سفراء و جنرال قنسل های جدید
همان طور که شما در جریان هستید، شماری از سفرا و جنرال قنسل ها که یا چهل سال در دولت خدمت رسمی کرده بودند٬ و یا سن شان از ۶۵ سال بیشتر بود، به تاریخ اول حمل سال ۱۳۹۴ خورشیدی به تقاعد سوق داده شدند. برای جایگیزینی آن ها، همراه با محترم رئیس جمهوری کشور صحبت های منظم داریم٬ و انشاءالله در خلال این صد روز، افراد جدیدی را به این نمایندگی های سیاسی و قنسلی معرفی خواهیم کرد. به دنبال آن، افراد دیگری را نیز که دوره کاری شان پایان یافته است، مطابق قانون، به کشور فرا میخوانیم و افراد جدید را به جایشان خواهیم فرستاد.
۷- بررسی مشاورین قراردادی وزارت امور خارجه
البته تعدای از مشاوران قراردادی بخش های مختلفِ وزارت امورخارجه که از سوی نهاد های کمک کننده معاش دریافت می کردند، در روز های اول کاری من، قرارداد شان تکمیل شده بود٬ و با توجه به ارزیابی ای که داشتیم، کارشان موثریتی نداشت، از کمک کننده ها نخواستیم قراردادشان را دوباره تمدید کنند. کار روی افراد باقی مانده در این صد روز ادامه دارد.
البته این به معنای آن نیست که وزارت امورخارجه٬ به مشاورین ضرورت ندارد. ما بعد از این مشاورین را بر اساس ضرورت و پس از بررسی و ارزیابی جدی در بخش های مورد نیاز٬ استخدام می کنیم.
ب: برای صرفه جویی در هزینه وزارت امور خارجه که هدف دوم ما از اصلاحات است، در این صد روز، پنج برنامه مهم را روی دست گرفته ایم:
۱- بستن سه سفارتخانه و یک نمایندگی و تقلیل یک سفارت به نمایندگی
هنگام ارائه برنامه ام به مجلس نمایندگان گفته بودم که روی ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه، بازنگری می کنم. در یک بازنگری ابتدایی، به این نتیجه دست یافتیم که برای صرفه جویی در هزینه و همچنان موثریت کارها و پیگیری اهداف سیاست و روابط خارجی کشور، باید برخی نمایندگی ها بسته شوند. پس از صحبت با جناب رئیس جمهوری کشور و کسب موافقت ایشان، در این مورد تصمیم گرفتیم.
البته، روی طرح کامل بازنگری در ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه در داخل و خارج را، بعد از این صد روزِ اول نیز کار می کنیم تا در سال مالی ۱۳۹۵ خورشیدی تطبیق کنیم؛ اما در این مدتِ صد روز، تصمیم گرفتیم که سفارت های جمهوری اسلامی افغانستان در برازیل، افریقای جنوبی و هنگری را بِبندیم، زیرا با توجه به روابط خارجی و همچنان وضعیت اقتصادی کشور، این سفارت خانه ها، از یک سو موثریت نداشتند و از جانب دیگر، هزینه شان چند برابرِ درآمدِ این سفارت خانه ها بود. مسئولیتِ کارِ این سفارتخانه ها را، به نزدیک ترین سفارت خانه های دیگر سپردیم و کارِ اداری بستن این سفارتخانه ها، ادامه دارد.
همچنان، مسئولیت نماینده گی جمهوری اسلامی افغانستان در مقر یونسکو در پاریس را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فرانسه خواهیم سپرد. در آینده، سفیرِ افغانستان در فرانسه، نماینده کشور مان در سازمان یونسکو نیز خواهد بود. کشور های دیگر نیز به خاطرِ موثریت و همچنان صرفه جویی، چنین کاری می کنند و این یک امر معمول است.
به ادامه آن، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در بلغاریا به سطح نمایندگی سیاسی که یک شارژدافیر مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت، تنزیل یافته و در این صد روز، این برنامه تطبیق می شود.
۲- تقلیل کارمندان قراردادی به نصف
با توجه به کمبود بودجه و همچنان نبود ضرورت، کارمندان باالمقطع را تقریبا به نصف تقلیل دادیم. پس از امتحان،۱۰۰ نفر از مجموع ۲۰۰ نفر را دوباره شامل فهرست کردیم که برای یک سالِ دیگر دورهٔ کاری شان با توجه به نیاز و ضرورت، تمدید شود و به ریاست عمومی محترم اداره امور غرض منظوری فرستادیم. البته، در گذشته، در میان کارمندان قراردادی وزارت امورخارجه، افرادی هم بودند که تحصیلات عالی نداشتند، اما همه افرادی که برای یک سال دیگر همرایشان قرارداد کار تمدید می شود، حد اقل لسانس هستند.
۳- خریداری ساختمان برای دفاتر، اقامتگاه و محل رهایشی دیپلوماتها
برنامه داریم که در این صد روز نخست، با وزارت محترم مالیه به تفاهم برسیم که کار برای خریداری ساختمان دفاتر، اقامتگاه و محل رهایشی دپلومات ها در ده کشور را آغاز کنیم. دولت افغانستان، سالانه هزینه زیادی برای کرایه ساختمانِ دفاترِ نمایندگی های سیاسی و قنسلی در شماری از کشور ها و همچنان کرایه خانه دپلومات ها می پردازد. ارزیابی ابتدایی ما این است که خریداری مُلکیت برای سفارتخانه و اقامتگاه ها و اعمار آن ها، در دراز مدت از لحاظِ اقتصادی برای ما کم هزینه تر است. به همین لحاظ، برنامه ما این است که در این صد روز نخست، با وزارتِ محترم مالیه، این طرح مطالعه و نهایی شود.
۴- حل مشکل کمبود بودجه
در سال گذشته و پیش از آمدن من به این وزارت، هنگام تدوین بودجه، اول یک ملیارد، بعداً نیم ملیارد افغانی بودجه پیشنهادی وزارت امور خارجه برای سال مالی ۱۳۹۴ را کمتر از بودجه سال قبل در نظر گرفته و تصویب شده است. به همین دلیل، ما در برخی زمینه ها، با مشکل روبرو هستیم. در این صد روز، تلاش خواهیم کرد که با فراهم کردن قناعت وزارت مالیه، بتوانیم کاری انجام بدهیم که بودجه وزارت در طرحِ بازبینی وسطِ سال مالی، مطابقِ نیازمندی های این وزارت در نظر گرفته شود.
۵- طرح ازدیاد عواید صکوک
به خاطر افزایش درآمد، میخواهیم در قیمت صکوک با در نظرداشت سطح زندگی در کشورهای مختلف، تغییراتی بیاوریم. به همین دلیل، در این صد روز٬ وزارت امور خارجه تلاش دارد که برای تعدیل برخی از موادِ قانون صکوک و طی مراحل آن از طریق وزارت های عدلیه و مالیه گام بردارد.
بخش دوم
اصول اساسی و یا دکترین سیاست خارجی
———————————————-
مطابق تعهدی که به مردم افغانستان در خانه ملت کردم، مُصمَم هستم که دستگاه سیاست خارجی را از حالت روزمرگی بیرون ساخته و با تدوین اصول اساسی و یا دکترین سیاست خارجی، فصل جدید را در سیاست و روابط خارجی کشور خواهیم گشود. برای دست یابی به این هدف، تدوینِ اصولِ اساسی و یا دکترین سیاست خارجی و فرستادن آن به شورای ملی، از اولویت های کاری ام است. در راستای مُدوَن سازی پیش نویس دکتورین و یا خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان، کمیسیونی را در وزارت امور خارجه در نظر گرفته ایم٬ که کار را عملاً در این راستا آغاز کند.
بخش سوم
روابط خارجی
————–
در بخش روابط خارجی، بر دو محور “سیاسی-امنیتی” و “اقتصادی” کار می کنیم. اولویت ما در این صد روز، پیگیری تطبیقِ مواد موافقتنامه های استراتیژیک و قرارداد ها و توافقنامه هایی است که دولت افغانستان قبلاً با کشورها، امضاء کرده است. تا اکنون افغانستان با ۱۲ کشور، موافقتنامه و سند راهبردی امضا کرده که نیاز به پیگیری مفاد این موافقتنامه ها است. به خاطر پیگیری خوب مفاد این سندهای راهبردی، ریاست پالیسی وزارت امور خارجه روی طرز العمل پیگیری مفاد موافقتنامه های راهبُردی افغانستان با دیگر کشورها کار می کند.
الف: در بُعد همکاری های “سیاسی- امنیتی” با کشورهای همسایه و منطقه
در این بخش، علاوه از کارهای روزمره و عادی، که انجام می یابد، ما چهار برنامه برای این صد روز در نظرداشتیم که برخی از آن ها انجام یافته، و برخی دیگر در حال انجام اند.
۱- برگزاری جلسه مقامات ارشد پروسه قلب آسیا در اسلام آباد
این جلسه به تاریخ ۲۵ می در اسلام آباد برگزار شد. هیئت افغانستان به ریاست معین سیاسی وزارت امور خارجه اشتراک کرده بود تا روی برگزاری پنجمین نشستِ پروسه قلب آسیا در پاکستان بحث صورت گیرد. در این جلسه، روی آمادگی ها برای پنجمین نشست کشورهای قلب آسیا که به سطح وزرای امور خارجه، به تاریخ ۸ دسامبر در اسلام آباد به دعوت مشترک افغانستان و پاکستان برگزار میشود، بحث صورت گرفت.
در برنامه ام به شورای ملی گفته بودم که می خواهیم، تا به یک اجماعِ منطقهای به هدفِ مبارزه با تهدیدِ تروریزم دست یابیم. در نشست مقامات ارشد پروسه قلب آسیا در اسلام آباد، همه مقامات ارشد کشورهای عضو این پروسه بر همین دیدگاه ما تأکید کردند که عملیات های یکجانبه ضد تروریستی در منطقه، هرچند می تواند مفید باشد، اما کافی نیست و باید به یک رویکردِ منطقهای برای مقابله با تهدید های موجود دست یابیم. این دست آوردِ خوب در عرصه دپلوماسی برای افغانستان بود.
۲- برگزاری نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان، ترکیه
این نشست به سطح وزرای خارجه به هدف شکل دهی اجماع سیاسی منطقهای در راستای مبارزه با تروریزم و دیگر تهدید های منطقهای است. کارهای مقدماتی و آمادگی ها برای این نشست گرفته شده است٬ و در آینده نزدیک، تاریخ دقیق برگزاری اش در کابل، اعلام می شود.
۳- تلاش برای کسب عضویت در سازمان شانگهای
برای این کار، لابی کافی صورت گرفته است و بعد از این نیز لابی خواهیم کرد. در حاشیه چهل و دومین نشست وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی، با وزرای امور خارجه برخی از کشور های عضو شانگهای از جمله ازبکستان، صحبت های خوبی داشتیم که از تلاشِ افغانستان برای کسبِ عضویت شانگهای حمایت کنند. بعداً در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شانگاهای که به تاریخ ۱۴ جوزا مطابق به ۴ جون ۲۰۱۵ در مسکو برگزار شده بود نیز اشتراک کردم و رسماً این موضوع را مطرح کردیم و پاسخ خوبی هم گرفتیم.
در سفری که همراه با رئیسِ محترمِ اجرائیه به تاجیکستان داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم و آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجکستان تأکید کردند که با ارسال نامه ای به دبیرخانه این سازمان، رسماً از عضویت افغانستان در شانگهای اعلام حمایت می کنند. ما نامه ای عنوان دبیرخانه این سازمان نوشته ایم و قرار است بعد از امضای جلالتمآب رئیس جمهوری کشور، آن را رسماً عنوانِی ریاست این سازمان که به عهده جمهوری فدراتیف روسیه است، بفرستیم.
۴- امضای “موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک همکاریها میان افغانستان و دولت قطر”
متن آن نهایی شده و قرار بود که در سفر رئیس جمهوری کشور به قطر امضا شود که سفر به تأخیر افتاد. در کنار آن، متن موافقتنامه استراتیژیک با قطر نیز از جانب ما آماده شده و به جانب قطر فرستاده شده است که امیدواریم در این مدت صد روز از جانب آن ها نهایی شود.
ب: در بُعد همکاری های اقتصادی منطقهای
با توجه به این که هنگامِ ارائه برنامه ام به مجلس نمایندگان وعده سپرده بودم که روی دیپلوماسی اقتصادی تمرکز جدی می کنیم، کار هایی را در این بخش روی دست گرفته ایم. باور ما این است که با تعریفِ حوزه های منافع مشترک که اغلباً ماهیت اقتصادی دارند، می توانیم، دیدگاه “امنیتی- سیاسی” برخی کشورهای منطقه نسبت به افغانستان را به نگاه “اقتصادی- سیاسی” بدل کنیم. به همین دلیل، در حوزه دپلوماسی اقتصادی، علاوه از کارهای عادی ای که جریان دارد، پیگیر چند برنامه، از جمله سه برنامه مهم در این صد روز هستیم:
۱- گرفتن آمادگی ها برای ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی برای افغانستان یا ریکا (RECCA6)
برگزاری این نشست، برای افغانستان از اهمیت زیادی برخودار است و کارهای مقدماتی در این بخش صورت گرفته است. در همین ارتباط، یک نشست در تاریخ ۱۶ جوزا به سطح معینانِ وزارت خانه های مربوط در افغانستان برگزار شد و نشست دوم، با سفرای کشورهای عضو ریکا به تاریخ ۲۰ جوزا برگزار شد. کارهای مقدماتی خوب پیش رفته و امیدواریم که این نشست برگزار شود. وزارت امور خارجه همراه با دیگر وزارت خانه ها، روی گزارش ریکای پنج که در تاجیکستان برگزار شده بود، کار می کنند که چقدر پروژه های تعیین شده در آن کنفرانس عملی شده است. موانع و مشکلات چه بوده٬ و طرح های جدید پیشنهادی برای ریکای شش چیست؟
۲- آمادگی برای نشست دوم کارشناسان بالای متن توافقنامه راه ترانسپورتی و ترانزیتی لاجورد
متن پیش نویس را آماده کرده و به جانب ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه فرستاده ایم و منتظر دیدگاه های آن ها هستیم؛ امیدواریم که در این صد روز، دیدگاه های آن ها را بدست بیاریم.
۳- آمادگی ها برای اولین نشست گروه کاری سه جانبه چاه بهار میان افغانستان، ایران و هند
قرار است نشست تخنیکی در تهران برگزار شود. افغانستان و هند هیئت هایشان را برای این نشست تخنیکی تعیین کرده اند٬ و منتظر پاسخ جانب ایران هستیم که این نشست را در تهران برگزار کند.
ج: در بُعد همکاری با امریکا
در بخش روابط با امریکا، مهمترین موضوع، آغازِ مجددِ کارِ کمیسیونِ مشترک (SPA) میان افغانستان و ایالات متحده امریکا است. مطابق قرارداد استراتیژیک میان افغانستان و امریکا، ریاست هیئت هر دو کشور را وزرای امورخارجه هر دو کشور به عهده دارند. به خاطر آغاز کارِ این کمیسیون، تیم کاری ای را در وزارت امورخارجه زیر نظر معین سیاسی تشکیل داده ایم و این تیم کاری، مطابق برنامه عمل، سه گروه کاری تشکیل داده است.
این تیم کاری، مفاد سند همکاری های راهبُردی و همچنان قرارداد همکاری های امنیتی افغانستان و امریکا را به سه بخش تقسیم کرده که در گروه اول زیرنظر وزارت امورخارجه، “بخش دیموکراسی و دولت داری خوب” دنبال میشود. درگروه دوم، پیگیرِی امور امنیتی و دفاعی صورت میگیرد که زیر نظر وزارت دفاع ملی کار می کنند و گروه سوم، دنبال کننده موضوعات “اجتماعی و اقتصادی” است که زیر نظر وزارت مالیه پیگیر مسایل می باشند.
تا اکنون کارهای مقدماتی، خوب پیش رفته و بعد از تکمیل آمادگی ها، با سفر وزیر امور خارجه امریکا به کابل٬ کمیسیون مشترک (SPA) کارش را برای پیگیری مفاد سند همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و امریکا، قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا و همچنان تعهدات تازه ای که دوجانب در سفر اخیر رئیس جمهوری کشور به واشنگتن صورت گرفته است، آغاز می کند.
د: همکاری با کشورهای اروپایی
در این بخش، چهار برنامه در این صد روز روی دست داریم.
۱- تدویر مجلس سوم کمیسیون مشترک میان افغانستان و بریتانیا
این مجلس، به سطح معینان سیاسی وزارتهای خارجه دو کشور در لندن برگزار خواهد شد. البته کارهای مقدماتی برای این نشست صورت گرفته و منتظر تعیین تاریخ برگزاری آن از جانب لندن هستیم. هدف این نشست، پیگیری مفاد سند استراتیژیک میان افغانستان و بریتانیا است.
۲- آمادگی ها برای برگزاری نخستین مجلس کمیسیون مشترک میان افغانستان و ایتالیا
این اولین نشست در چارچوب موافقتنامه همکاریهای دراز مدتِ استراتیژیک میان افغانستان و ایتالیا به سطح وزرای خارجه دو کشور است که در کابل صورت میگیرد. البته کار روی آمادگی ها برای برگزاری این نشست ادامه دارد و احتمالا، پیش از سفر وزیر امورخاجه ایتالیا به کابل، معین سیاسی وزارت امورخارجه به روم سفر خواهند کرد.
۳- آمادگی ها برای امضای موافقتنامه همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و سویدن
آمادگی ها گرفته شده و این سند آماده است و در سفر رئیس جمهوری کشور به سویدن امضا خواهد شد.
۴- برگزاری نشست دوم کمیسیون مشترک افغانستان و فنلند
در این بخش، آمادگی ها برای برگزاری نشست دوم کمیسیون مشترک افغانستان و فنلند درچارچوب موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتیژیک گرفته شده و برگزار خواهد شد.
ه- در بُعد روابط با سازمان های بین المللی
در این بخش، سه برنامه مهم را در این صد روز روی دست گرفتیم.
۱- برگزاری نشست گروه بین المللی تماس International Contact Group (ICG)
این برنامه که به میزبانی وزارت امور خارجه افغانستان به تاریخ ۳۱ ثور در چارچوب گزارش دهی متقابل در کابل برگزار شد، حدود صد تن از نماینده های خاص و سفرا و اعضای هیئت های عالی رتبه کشور ها و سازمان های کمک کننده و همکار٬ اشتراک کرده بودند.
در این نشست، بر محور “پیشرفت ها در بخش آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان”، “وضعیت چارچوب پاسخدهی متقابل افغانستان و جامعه جهانی” مطابق فیصله کنفرانس توکیو، “همکاری های منطقهای” مشمول ریکا و پروسه قلب آسیا، “وضعیت حقوق بشر و زنان” و “اصلاحاتِ انتخاباتی”، بحث های خوب و مفیدی صورت گرفت.
۲- بازنگری چگونگی نقش و فعالیت های ملل متحد و مؤسسات اختصاصی آن در افغانستان
در مطابقت با مفاد قطعنامۀ شماره ۲۲۱۰ مؤرخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۵ شورای امنیت ملل متحد است. در این راستا یک گروپ کاری در وزارت امور خارجه در همکاری نزدیک با وزارت مالیه تشکیل می شود تا به صورت همه جانبه این موضوع را مطالعه و ارزیابی کند.
۳- آماده شدن سند همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا
متن این سند تهیه شده و آماده امضا است که در فرصت مناسب امضا خواهد شد.
۴- کارهای مقدماتی برای گشودن نمایندگی افغانستان در بانکوک تایلند
با توجه به این که مقر “کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا-پاسفیک” که افغانستان نیز عضو آن است، در بانکوک میباشد، از طریق نمایندگی افغانستان در این کشور، پیگیر کارهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سازمان ملل متحد خواهیم بود.
بخش چهارم
پیگیری حقوق اتباع و مهاجرین
——————————–
در این بخش، چند هدف داریم که برای دست یابی به این اهداف، پنج برنامه داریم. هدف ما تأمین حقوق اتباع افغانستان و ارائه خدمات قنسلی برای شهروندان کشور در خارج و همچنان رسیدگی به مشکلات دانشجویان کشور در خارج می باشد.
۱- گشودنِ نمایندگی افغانستان در یونان و قونسلگری در کلکلته هند
همین اکنون، شمارِ قابل توجهی از شهروندان افغانستان در یونان به سر می برند که به دلایل مختلف، قصدِ رفتن به اروپا و پناهنده شدن را دارند که از لحاظ دسترسی به حقوق اساسی شان، در وضعیت خوبی به سر نمی برند. هیئت وزارت امور خارجه اخیراً به یونان سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار داشته است. متن موافقتنامه دوجانبه برای بازگشایی نمایندگی سیاسی و قنسلی افغانستان در این کشور را آماده کرده ایم٬ و به اسلام آباد فرستاده شده است تا در اختیار سفارت یونان در پاکستان گذاشته شود و بعد از نهایی سازی و امضا٬ کارِ گشودن این نمایندگی سیاسی افغانستان در آتن صورت میگیرد. امیدوار هستیم که به زود ترین فرصت ممکن، ما این نمایندگی را بگُشاییم.
همچنان برای گشودن قونسلگری افغانستان در کلکته هند آمادگی گرفته شده و باید در خلال این صد روز، کارهای مقدماتی برای گشودن این قونسلگری نیز نهایی شود.
۲- دو نشست منطقه ای به خاطر مشکلات مهاجرین
پیگیری برای برگزاری بیست و ششمین نشست کمیسیون سه جانبۀ افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی ملل متحد در امور مهاجرین و همچنان نشست چهارجانبه افغانستان، ایران، کمیساریای عالی ملل متحد در امور مهاجرین و پاکستان، دوبرنامهای اند که باید پیگیری و برگزار شوند.
۳- الحاق افغانستان به پروتوکول مبارزه علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمینی، بحری و هوایی کارهای مقدماتی برای الحاق افغانستان به این پروتوکول صورت گرفته است.
۴- آغاز سیستم صدور پاسپورت الکترونیک یا Machine Readable از طریق شبکه VPN
پاسپورتهای الکترونیک فعلا برای حوزه اروپا از شهر “بُن” آلمان، برای حوزه کشورهای عربی از “دبی”، و برای حوزه امریکا و کانادا از “نیویارک” صادر می شود و کوشش می کنیم که اگر این مراکز کفایت نکرد، مراکز دیگر را نیز بگشاییم.
۵- نظارت به موقع و پاسخگویی به امور محصلین افغانستان در خارج
به نماینده گی های سیاسی و قنسلی جمهوری اسلامی افغانستان هدایات لازم داده شده است که در جهت انسجام بهتر امور محصلین و حمایت آن ها و فراهم آوری تسهیلات برای آن ها، اقدامات لازم را روی دست گیرند. همچنان یک آدرس الکترونیک در وزارت امور خارجه ایجاد می شود که محصلان عزیز مان در خارج، مشکلات شان را در صورتیکه نمایندگی های سیاسی توان پاسخگویی به آنها را نداشته باشند و یا در زمینه حل آن سهل انگاری نمایند، به وزارت امور خارجه بفرستند تا از طریق کمیسیون بین الوزارتی، پیگیری شود.
بخش پنجم
حقوق بشر و زنان
——————-
در راستای تطبیق تعهدات کنفرانس لندن در بخش حقوق بشر و زنان، در صد روز نخست کاری چهار برنامه داشتیم که یکی آن برگزار شد و سه برنامه دیگر روی دست است.
۱- دیالوگ حقوق بشر میان افغانستان و اتحادیه اروپا
این برنامه، روز دوشنبه هفته گذشته در وزارت امور خارجه برگزار شد و در این برنامه کاری، معینانِ وزارت خانه های مختلف همراه با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقیم کابل، دیدگاه ها و تعهدات لازم شان را مطرح کردند.
۲- نهایی سازی و رونمایی “پلان عمل ملی قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به زنان، صلح و امنیت”
این برنامه، در چند روز آینده با حضور رئیس جمهوری کشور، در وزارتِ امور خارجه رونمایی و آغاز می شود.
۳- تهیه گزارش مقدماتی در مورد کنوانسیون افراد دارای معلولیت
کار هماهنگی با وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین در مورد تهیه گزارش مقدماتی صورت گرفته و در آینده نزدیک جلسه رهبری در این مورد برگزار می شود.
۴- رونمایی گزارش مربوط به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد
گزارش در حدود هفتاد صفحه آماده شده و بعد از ماه مبارک رمضان، رونمایی و سپس به ملل متحد فرستاده خواهد شد.
این بود پلان عملی وزارت امور خارجه برای صد روز کاری که خدمت شما مردم شریف افغانستان ارائه شد. البته باردیگر تاکید می کنم که٬ همه کار وزارت امور خارجه٬ تنها همین برنامه هایی نیست که در این صد روز تعیین کرده ایم٬ بلکه کارهای دیگری نیز داریم که در کنار این برنامه های اساسی و بنیادین٬ آن ها را نیز دستگاه دپلماسی کشور انجام میدهد.

Author