بیانه محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیوند به محاصره قومندان علی پور

۱۴ میزان ۱۳۹۷

بسم الله الرحمنٰ الرحيم

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمَاً فَقَدْ جَعَلْنَا لُوَلِيِهِ سُلْطَانَاً

با كمال تأسف از طريق رسانه هاى مجازى و تيلفونهاى مردمى از منطقه ولسوالى لعل وسر جنگل مطلع شدم كه نيروهاى قطعه خاص پوليس و امنيت ملى حكومتى وبرخى قطعات ديگر دولتى بالاى قريه اسد آباد از ولسوالى لعل وسر جنگل شبانه حمله نموده وهدف از اين حمله را دستگيرى قوماندان عليپور قوماندان خيزش مردمى در ولايت ميدان وردك عنوان نموده اند ، كه متأسفانه طى اين عمل عاقبت نيانديشانه اى حكومت تعدادى بيشتر از بيست نفر مردم ملكى شهيد وزخمى شده اند كه اين حادثه تلخ وناگوار اينجانب را شديداً اندوهناك وحيرت زده ساخت و نيز مردم مناطق مركزى هزارجات را متأثر نموده وحدت ملى را آسيب پذير و شكافهاى قومى را بين حكومت ومردم بيشتر نمود .

لازم به تذكر ميدانم كه در طول ١٨ سال گذشته مناطق هزاره نشين مركزى پشتيبان پروسه دولت سازى وملت سازى بوده و هيج يك از جريانهاى مخالف مسلح دولت در آن ساحات پايگاه نداشته و طالب و داعشى در آنجا وجود ندارد ، با توجه به وضعيت ياد شده فوق حمله شبانه و غافلگيرانه اى قطعات خاص حكومت در آن منطقه توجيه پذير نبوده و فقط ميشود اين لشكر كشى رابه سمت هزارجات ، در راستاى تحقير و لگد مال كردن مردم مناطق مركزى و اعمال تبعيضهاى قومى از سوى مقامات كوتاه نظر حكومتى تفسير كرد .

اگرداشتن چند ميل سلاح براى فرمانده عليپور جرم پنداشته شود امروز مردم افغانستان در سراسر كشور به دليل ناتوانى حكومت در امر دفاع ازجان ومال ونواميس مردم ، از همه اى اقوام ، بخاطر حفاظت از خودشان شان دربرابر داعش وساير گروپهاى مسلح ، با امكانات ناچيز خودشان سلاح به دست گرفته اند ودر كنار حكومت سنگر به سنگر قربانى ميدهند واز وطن دفاع ميكنند كه حمله بر اين مدافعين وطن سؤالاتى زيادى را در افكار عمومى قرار زيل ايجاد مينمايد .

(١) چرا عليه كسانيكه در مقابل دشمن از دولت وخودشان دفاع ميكنند حمله صورت ميگيرد

(٢) چرا مشخصاً به منطقه هزارجات بدون اينكه در آنجا كدام اقدام به قتل وياحمله اى عليه دولت واقع شده باشد لشكر كشى انجام ميشود

(٣ ) چرا اينگونه مسايل بر خلاف فيصله شوراى امنيت انجام ميشود ، در حاليكه حمله عليه مجاهدين ويا خيزشهاى مردمى در هيج يك از جلسات كابينه ويا شوراى امنيت ملى به تصويب نرسيده .

اينجانب ضمن محكوم نمودن اين لشكر كشى كوته نظرانه و اقدامات تحريك آميز و غير مسؤلانه از سوى حكومت ، با مردم آن مناطق و ولسوالى لعل وسر جنگل خصوصاً خانواده هاى محترم شهداء و مجروحين عميقاً احساس غمشريكى مينايم و ازخداوند رحمان براى شهداء گرانقدر علوّ درجات ، براى مجروحين شفاى عاجل وكامل وبراى بازماندگان وبستگان شان اجر عظيم وصبر جميل مسألت دارم ، در پايان از حكومت اكيداً ميخواهم كه عاملين اين جنايت را كه منجر به تشويش عام در بين مناطق مركزى و باعث شهادت وزخمى شدن تعدادى زيادى از مردم بيدفاع ملكى شده اند ، از وظيفه شان سبكدوش و غرض محاكمه به نهادهاى عدلى وقضايى معرفى نمايد در غير آن اينگونه اقدامات نا سنجيده مشكلات زيادى را باعث گرديده موجب تضعيف وحدت ملى خواهد گرديد كه بنفع كشور نخواهد بود .


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.