بيانيۀ شورای عالی ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در پیوند به برکناری استاد عطا محمد نور

۲۹ قوس ۱۳۹۶

بسمه تعالى
حکومت وحدت ملی حاصل موافقتنامه سیاسی است که در آن هردو تیم بصورت مساویانه سهیم می‌باشند ، اما تلاش رييس جمهور غنى طى سه ونيم سال گذشته برخلاف موافقتنامه حكومت وحدت ملى به انحصار قدرت و تجرید چهره‌های مطرح و موثر سیاسی معطوف بوده است.

سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رياست جمهورى که مشروعیت نيم بند تیم ارگ را فراهم کرده بود ، چندين بار هدف توطئه قرار گرفت وسر انجام بر خلاف نص قانون اساسى به اثر يك دسيسه چند ماه است كه در تركيه بسر ميبرد ،محترم احمد ضیا مسعود که خلای مشاركت قومى در تیم تحول را جبران كرده بود ، در یک اقدام ديگر از وظيفه منفصل گرديد.

اخيراً دريك اقدام مغاير ثبات ، امنيت و منافع ملى بطور یک جانبه استعفای استاد عطا محمد نور ، والی بلخ، اعلام گرديد که مجموع اين اقدامات غير دور انديشانه عواقب ناگواری در عرصه وحدت ملى را در پى داشته و به ثبات سياسى وروحيه وحدت ملى كمك نخواهد كرد.

اقدام اخير ارگ مبنى بر كنار گذاشتن و الى موفق بلخ كه در تأمين وامنيت وباز سازى نمونه مثال بوده بمنزله ضربه زدن به امنيت درشمال كشور ميباشد كه زمینه های تسلط داعش و طالبان را فراهم و امنیت شمال، بویژه بلخ را با خطر جدى مواجه می‌سازد ، بناءً شورای عالی ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در حالیکه این اقدام حکومت وحدت ملی را ناسنجیده، غیر قابل قبول و رویکرد انحصار گرایانه محسوب مینماید، اعلام میدارد که در چارچوب قانون اساسى وتوافقنامه حكومت وحدت ملى از مواضع آقای استاد عطا محمد نور والى بلخ حمایت مينمايد.

شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان از حکومت وحدت ملی ميخواهد که شرايط دشوار وشكننده كشور را درك نموده از اقداماتى كه شايبه انحصار طلبى و زور گويى را تبارز دهد پرهيز واز راه مذاكره وتفاهم مشكل را حل كند.

شوراى ائتلاف از همه رهبران جهادى و نيروهاى ملى وايتلافهاى سياسى ميخواهد كه براى ختم اين بحران بوجود آمده دست بكار شده ، براى حفظ ثبات سياسى و وحدت ملى اقدامات لازم را انجام دهند . ونيز شوراى ايتلاف از جامعه جهانى ونمايندگى ملل متحد ميطلبد كه بعنوان ضامن اجراى توافق نامه حكومت وحدت ملى جلو اقدامات يكجانبه تيم ارگ را بگيرند و نگذارند كه با اقدامات مخالف روحيه وحدت ومشاركت ملى ثبات و امنيت كشور به خطر مواجه گردد.

 

والسلام شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان

ائتلاف

عطا

نجات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.