اسد ۱۴, ۱۳۹۹

 بیانیۀ شورای عالی ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در پیوند به برکناری استاد عطا محمد نور

بسمه تعالى
حکومت وحدت ملی حاصل موافقتنامه سیاسی است که در آن هردو تیم بصورت مساویانه سهیم می‌باشند ، اما تلاش رییس جمهور غنى طى سه ونیم سال گذشته برخلاف موافقتنامه حکومت وحدت ملى به انحصار قدرت و تجرید چهره‌های مطرح و موثر سیاسی معطوف بوده است.

سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهورى که مشروعیت نیم بند تیم ارگ را فراهم کرده بود ، چندین بار هدف توطئه قرار گرفت وسر انجام بر خلاف نص قانون اساسى به اثر یک دسیسه چند ماه است که در ترکیه بسر میبرد ،محترم احمد ضیا مسعود که خلای مشارکت قومى در تیم تحول را جبران کرده بود ، در یک اقدام دیگر از وظیفه منفصل گردید.

اخیراً دریک اقدام مغایر ثبات ، امنیت و منافع ملى بطور یک جانبه استعفای استاد عطا محمد نور ، والی بلخ، اعلام گردید که مجموع این اقدامات غیر دور اندیشانه عواقب ناگواری در عرصه وحدت ملى را در پى داشته و به ثبات سیاسى وروحیه وحدت ملى کمک نخواهد کرد.

اقدام اخیر ارگ مبنى بر کنار گذاشتن و الى موفق بلخ که در تأمین وامنیت وباز سازى نمونه مثال بوده بمنزله ضربه زدن به امنیت درشمال کشور میباشد که زمینه های تسلط داعش و طالبان را فراهم و امنیت شمال، بویژه بلخ را با خطر جدى مواجه می‌سازد ، بناءً شورای عالی ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در حالیکه این اقدام حکومت وحدت ملی را ناسنجیده، غیر قابل قبول و رویکرد انحصار گرایانه محسوب مینماید، اعلام میدارد که در چارچوب قانون اساسى وتوافقنامه حکومت وحدت ملى از مواضع آقای استاد عطا محمد نور والى بلخ حمایت مینماید.

شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان از حکومت وحدت ملی میخواهد که شرایط دشوار وشکننده کشور را درک نموده از اقداماتى که شایبه انحصار طلبى و زور گویى را تبارز دهد پرهیز واز راه مذاکره وتفاهم مشکل را حل کند.

شوراى ائتلاف از همه رهبران جهادى و نیروهاى ملى وایتلافهاى سیاسى میخواهد که براى ختم این بحران بوجود آمده دست بکار شده ، براى حفظ ثبات سیاسى و وحدت ملى اقدامات لازم را انجام دهند . ونیز شوراى ایتلاف از جامعه جهانى ونمایندگى ملل متحد میطلبد که بعنوان ضامن اجراى توافق نامه حکومت وحدت ملى جلو اقدامات یکجانبه تیم ارگ را بگیرند و نگذارند که با اقدامات مخالف روحیه وحدت ومشارکت ملى ثبات و امنیت کشور به خطر مواجه گردد.

 

والسلام شوراى عالى ایتلاف براى نجات افغانستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *