بودجه ملی ۱۳۹۳ از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

اعضای مجلس نمایندگان بودجه ملی سال ۱۳۹۳ را پس از یکبار مسترد، امروز(چهارشنبه) تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجمموع بودجه ملی سال ۱۳۹۳ در حدود ۷.۸ میلیارد دالر می باشد که از این مقدار۲.۶ میلیارد دالر بودجه انکشافی و ۵.۲ میلیارد نیز بودجه عادی است که از آن در بخش های مصارف اداری و حقوق کارمندان دولت و نهادهای امنیتی به مصرف می‌رسد.

بودجه کد احتیاطی که برای مصارف ویژه ریاست جمهوری، شورای ملی، مقابله با حالت‌های اضطراری و سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی در کشور هزینه می‌شود در حدود ۵ درصد از کل بودجه افغانستان را تشکیل می‌دهد.

سهم نهادها و وزارتخانه‌ها از بودجه ۱۳۹۳قرار ذیل است:

۱ – امنیت ۴۲ درصد

۲زیر بنا و منابع طبیعی ۱۴ درصد

۳ بخش معارف ۱۳ درصد

۴زراعت و انکشاف دهات ۸.۳ درصد

۵ صحت عامه ۴ درصد

۶حکومتداری و حاکمیت قانون ۴ درصد

۷اداره اقتصادی و توسعه بخش خصوصی۲.۶ درصد

۸مصونیت اجتماعی ۰.۸ درصد

۹مصارف متفرقه ۱۰ درصد

وزارتخانه‌ها

۱وزارت فوائد عامه ۴۶۴ میلیون دالر

۲وزارت انکشاف دهات ۴۴۴ میلیون دالر

۳وزارت معارف ۹۲۹ میلیون دالر

۴وزرات صحت عامه ۲۸۵ میلیون دالر

۵وزارت انرژی و آب ۲۲۴ میلیون دالر

۶وزارت زراعت و آبیاری ۲۲۴ میلیون دالر

۷شرکت ملی برق ۱۵۴ میلیون دالر

۸وزارت مالیه ۱۰۷ میلیون دالر

۹وزارت دفاع ملی ۱۰۵ میلیون دالر

۱۰ – وزارت امور داخله ۸۶ میلیون دالر

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.