بودجه مالی سال 1398 تصویب شد

۱۰ جدی ۱۳۹۷

طرح بودجه سال مالی 1398 که مجموع آن 399 میلیارد افغانی می شود از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجلس نمایندگان امروز (10جدی) طرح بودجه مالی سال آینده را با اکثریت آرا تصویب کردند.

طبق این طرح برای سال آینده ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه مالی در نظر گرفته شده است که از این میان ۲۷۵ میلیارد آن‌ بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد دیگر آن‌ بودجه انکشافی می‌باشد.

این در حالی است که مجموع بودجه سال گذشته، 377 میلیارد افغانی که از آن میان 266 میلیارد بودجه عادی و 110 میلیارد بودجه انکشافی بود یعنی بودجه ملی سال آینده 21 در صد افزایش یافته است.

در بودجه مالی سال آینده معارف، صحت و کارهای  بنیادی در اولویت قرار داده شده است.

به اساس طرح بودجه  سال آینده پروژه های  سرک سازی، انکشاف ترانسپورت در کابل و ولایات، برنامه‌ های زراعت و مالداری، ایجاد مراکز درمانی برای معتادان و عرضه خدمات درمانی برای همه به شمول کوچی ها، میثاق شهروندی، برنامه های برای بلند بردن ظرفیت در معارف، انکشاف تحصیلات عالی، اعمار مکاتب و احداث مکتب برای تیز هوشان در ۷ شهر بزرگ کشور مواردی اند که در اولویت قرار خواهند گرفت.

در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از حکومت و وزارت مالیه مدعی شده اند که آنان را برای تصویب سند بودجه بدون بررسی تحت فشار قرار داده شده اند.

به باور این نمایندگان در طرح بودجه مالی سال آینده توازن در نظر گرفته نشده است و برای بعضی از ولایات، ده ها پروژه انکشافی اختصاص  داده شده در حالی که برای شماری از ولایات دیگر بیشتر از 2 یا 3 پروژه انکشافی در نظر گرفته نشده است.

۱۳۹۸

بودجه

سال مالی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.