بودجه سال 96 از سوی مجلس سنا تائید شد

۷ قوس ۱۳۹۵

مجلس سنای کشور، طرح بودجه ملی سال مالی 1396 را برخی پیشنهادها مورد تائید قرار داد.

به گزراش خبرگزاری خاورمیانه، سناتوران امروز (7قوس) طرح بودجه سال 1396 را به بحث عمومی گرفته و با برخی پیشنهادها در بخش توازن پروژه ها، این طرح را تائید کردند.

شماری از سناتوران، 23 پروژه انکشافی را برای ایجاد توازن در پروژه های ولایات برای درج شدن در طرح بودجه پیشنهاد کردند.

طرح بودجه در حالی از سوی سناتوران مورد تائید قرار گرفت که چندی پیش مجلس سنا از عدم توازن در پروژه های ولایات ابراز نگرانی کرده بودند.

بودجه سال مالی 1396 را ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی تشکیل می دهد که 32 درصد بودجه شامل ۱۵۰ میلیارد افغانی، از عواید داخلی و متباقى آن نیز از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.

وزارت مالیه می گوید که ۳۶ درصد بودجه به بخش امنيت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای بخش های دیگر در نظر گرفته شده است.

ماده ۹۸ قانون اساسی نیز می گوید که طرح بودجه بعد از تائید مجلس سنا، به مجلس نماینده گان ارائه می شود.

طرح بودجه در حالی در اختیار مجلس نماینده گان قرار خواهد گرفت که اعضای این مجلس گفته بودند که در صورت عدم در نظر گرفتن تصمیم مجلس در مورد سلب صلاحیت شدن هفت وزیر، طرح بودجه را تصویب نخواهند کرد.

تائید

طرح بودجه

مجلس سنا

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.