سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

بودجه سال آینده ۴۴۴ ملیارد و ۱۹۲ ملیون ۶۳۸ هزار افغانی است

مجموع ی بودجه سال آینده ۴۴۴ ملیارد و ۱۹۲ ملیون ۶۳۸ هزار افغانی است که ازاین میان ۲۷۵ ملیاردو ۷۵۰ ملیون و ۱۷۸ هزارافغانی بودجۀ عادی در نظرگرفته شده است و ۱۶۸ مليارد و ۴۴۲ مليون و ۴۶۰ هزار افغانی، بودجۀ توسعه‌یی، گفته شده است.

مجلس نماینده‌گان این طرح مالی سال آینده را بسیار شرم آورمی دانند ابراز داشته اند که توازن در بودجه در نظر گرفته نشده است .

محمد سرورعثمانی گفته است: جناب وزیرصاحب مالیه، اگر شما می خواهید که افغانستان از این بد بختی نجات یابد، باید دربخش ساختن بندهای برق وآب بودجۀ کافی درنظر گرفته شود که متأسفانه، چنین نیست .

راحله سلیم نیز انتقاد کرده است : در ولایت پنجشیر بودجۀ توسعه‌یی که نظرگرفته شده است از سال گذشته است که شماری پروژه‌ها بودجۀ شان مصرف نشده است دوباره به امسال انتقال یافته است. اگر این کارهمه ساله تکرارشود، هیچ سودی ندارد.

اما صحبت های وزیر مالیه غیر این است – او می گوید : این طرح را امروز به مجلس نماینده‌گان سپرده است و افزوده است که هرچند این طرح نظربه نیازمندی‌های مردم بسنده نیست، اما این طرح بربنیاد اولویت‌های دولت ساخته شده است. طرح بودجۀ سال آینده با درنظرداشت اولیت‌های دولت ساخته است ودراین طرح بیشترین توجه در بخش ساختن زیربناها شده است که ساختن زیربناها یکی از نیازهای مهم برای مردم افغانستان است .

در این میان شماری دیگر از نماینده گان گفته اند که تخصیص دادن بودجه برای ان وزارت هایی که توان عملی کردن پروژه های توسعه‌یی را ندارند یک کار بیهوده است زیرا در این طرح دیده می‌شود که بودجه توسعه‌یی شماری از وزارت ها از سال پار، دوباره انتقال یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *