به حکم رئیس جمهور غنی، والیان جدید ۵ ولایت کشور معرفی شدند

ارگوالیان جدید برای پنج ولایت کشور با حکم رئیس جمهور غنی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس حکم رئیس جمهور والیان جدید برای ولایات تخار، سرپل، فاریاب، بغلان و لغمان معرفی شده است.

ریاست عمومی اداره امور اعلام کرد که محمد یاسین ضیا به حیث والی تخار، ظاهر وحدت به سمت ولایت سرپل، سید انور سادات به عنوان والی فاریاب، عبدالستار بارز به حیث والی بغلان و شهزاده مظلومیار به عنوان والی لغمان معرفی شده اند.

درخبرنامه گفته شده این افراد ازسوی ریاست عمومی اداره امور به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود و سپس ازسوی ریاست جمهوری منظور شده است .

همچنان ریاست جمهوری دریک فرمان جداگانه تقرر ویس برمک را به حیث رییس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی منظورکرده است .