بهبود وضعیت در بادغیس!

n00084150-bشماری از مناطق ولایت بادغیس با تحرکات شورشیان روبرو بوده و جنگ در مناطقی از ولسوالی مقر این ولایت جریان دارد؛ اما وضعیت بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قاضی عبدالرحیم رهین، نماینده مردم بادغیس از قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به خبرگزاری خاورمیانه گفت که وضعیت در این ولایت بهتر شده است.

به گفته وی، یک هفته پیش حملات تبلیغی طالبان در این ولایت آغاز شده بود و تحرکات آنها در شمار زیادی از مناطق وجود داشت که اکنون این تحرکات کمتر شده است.

اما وی اظهار داشت که در حال حاضر تحرکات شورشیان در مناطقی از ولسوالیهای قادس، آبکمری و بالامرغاب وجود دارد و تنها در منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر هم اکنون جنگ جریان دارد.

وی نقش نیروهای خیزش مردمی را در دفع تهدیدات شورشیان موثر دانسته و اظهار داشت که نیروهای امنیتی با شجاعت و با همکاری مردم توانسته اند بخش عظیمی از مناطق را از تهدید خارج کنند.

بر اساس معلومات منبع، در حال حاضر در شهر قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس هیچ تهدیدی وجود ندارد؛ اما شماری از خانواده ها به دلیل ترس از حوادثی مانند کندز، بعد از تهدید طالبان به ولایت هرات رفته اند.

غلام یحی یکتن از باشنده گان شهر قلعه نو به خاورمیانه گفت :«بعد از تهدید یک هفته پیش طالبان، به هرات رفته و خانواده خود را از شهر قلعه نو بیرون کشیده است تا هیچ حادثه ای آنها را تهدید نکند.»

وی از نیروهای امنیتی و مقام های حکومت خواست تا در تامین امنیت ولایت بادغیس، اقدامات جدی روی دست گیرند.

این در حالی است که هفته گذشته، شهر غزنی نیز با مشکل مشابه روبرو بود که با مقاومت نیروهای امنیتی، تهدیدات طالبان از این شهر کنار زده شد و اکنون وضعیت این شهر در حالت عادی قرار دارد.