بنیاد حامد کرزی برای دانشجویان بی بضاعت

karzai_in_farahحامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور در کنار فعالیت های سیاسی، حالا با ایجاد یک بنیاد علمی و فرهنگی به دنبال فعالیت های آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بنیاد حامد کرزی، امروز (شنبه ۱۶عقرب) به هدف ایجاد زمینه رشد علمی و تحصیلی رسما افتتاح شد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور و موسس بنیاد یادشده، اظهار داشت که این بنیاد یک بنیاد غیرسیاسی و علمی و فرهنگی است که در زمینه خدمت به جوانان مستعد و بی بضاعت ایجاد شده است.

به گفته وی، هدف اصلی این بنیاد، فراهم آوری زمینه تعلیم و تحصیل برای جوانان با استعداد و البته بی بضاعت کشور در موسسات تحصیلی داخلی و خارجی است.

کرزی اظهار داشت که به دلیل جنگهای طولانی در کشور، افغانستان از بیشتر جهات از دیگر کشورها عقب مانده و نیاز است تا دانشجویان و جوانان با استعداد کشور با آموزش و فراگیری علوم اساسی، برای خدمت به کشور آماده شوند.

وی افزود :«کوشش بر این است که برای علوم طبی، انجنیری، مهندسی، اقتصاد و علوم اساسی کشور، بیشتر تلاش صورت گیرد تا عقب مانده گی از کشورهای همسایه مرفوع شده و دیگر فردی برای یک تداوی ساده به کشورهای همسایه مسافرت نکند.»

رئیس جمهور پیشین با ابراز اینکه بنیاد حامد کرزی با وزارت های تحصیلات و معارف به شکل همه جانبه همکار است، تصریح کرد که از کشورهای همسایه و کشورهای همکار با بنیاد خواسته شده است تا در کنار بورسهای تحصیلی دولتی، بورسهای تحصیلی در اختیار این بنیاد نیز قرار دهد.

حامد کرزی، هدف دیگر ایجاد این بنیاد را، بزرگداشت از مقام نخبگان و بزرگان کشور دانسته و تاکید کرد که بنیاد حامد کرزی کاملاً غیر سیاسی و غیر حکومتی است.

از سوی دیگر، رنگین دادفر اسپنتا، مسوول اجرایی بنیاد حامد کرزی، اظهار داشت که با تعداد زیادی از موسسات عملی جهان، ارتباط برقرار شده و تقاضای بورسهای تحصیلی و فراهم آوری زمینه آموزش برای جوانان مستعد شده است.

در عین حال، وی افزود که برای پیشبرد اهداف بنیاد، نیاز به کمک های بیرونی نیز احساس می شود و به همین دلیل از تاجران ملی دعوت به عمل آمده است تا در تقویت بنیاد سهم بگیرند.