بند سلما در هرات افتتاح می شود

۱۵ جوزا ۱۳۹۵

2بند سلما که به نام بند دوستی افغانستان ـ هند یاد می شود، امروز توسط رهبران دو کشور افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بند سلما در سال 1357 و در زمان حکومت محمد داود، تهداب گذاری شده بود و به دلایل مختلف کار ساخت آن نزدیک به چهل سال به طول انجامید.

کار اعمار این بند در سال های اخیر نیز به دلیل ناامنی ها و مشکلات موجود، چندین بار به تعویق افتاده بود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور برای افتتاح این پروژه بزرگ، روز گذشته به هرات سفر کرده است.

به همین منظور، نارندا مودی، نخست وزیر هند به افغانستان آمده تا بعد از ساختمان جدید شورای ملی، دومین پروژه بزرگ ساخته شده از سوی کشورش را افتتاح کند.

بند سلما، در ١٦٠ کيلومتری شرق شهر هرات و در ولسوالی کوهستانی چشت شريف قرار دارد و با افتتاح آن، بخش های بزرگی از هرات و دیگر ولایت های همجوار آن از نعمت برق و آب مستفید می شوند.

افتتاح،

بند سلما،

تهداب،

حکومت،

سلمان،

کوهستانی،

نخست وزیر هند،

هرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed