بند سلما تا ۴۵ روز دیگر آماده بهره برداری خواهد شد

والی هرات میگوید کار نهایی بند سلما تا ۴۵ روز دیگر به اکمال میرسد و آماده آبگیری خواهد شد.

والی هرات میگوید کار نهایی بند سلما تا ۴۵ روز دیگر به اکمال میرسد و آماده آبگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد آصف رحیمی، والی هرات با رد موجود بودن مشکلات تخنیکی برای بهره برداری از این بند می گوید: کار ساخت این بند به پایان رسیده و به زودی آبگیری آن شروع می شود.

والی هرات روز گذشته در یک نشست خبری در هرات تصریح کرد که پس از دیدارش با تیم انجینران از این بند، به این توافق رسیدند که جریان آبگیری تا ۴۵ روز دیگر آغاز شود.

آقای رحیمی افزود: بعد از آب گیری بند سلما باید حدود ۷ ماه به خاطر ذخیره کردن آب و رسیدن آب به روی توربین ها منتظر ماند.

بند سلمای هرات که با پشتیبانی مالی کشور هند قرار است به بهره برداری برسد، حدود ۲۰۰ ملیون دالر هزینه برداشته است.

این بند قرار است افزون بر آبیاری قسمتهای زیادی از زمین‌های زراعتی ولسوالی چشت، برقی ۴۰ مگاواتی هم تولید کند.