بند سلما افتتاح شد، آغاز فصل جدید رشد اقتصادی

سلمابند سلما یا بند دوستی افغانستان ـ هند به صورت رسمی از سوی رهبران دو کشور افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برای افتتاح این بند، نارندرا مودی، نخست وزیر هند صبح امروز (۱۵جوزا) به هرات سفر کرده و همراه با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی کشور، بند سلما را افتتاح کرد.

رئیس جمهور غنی در سخنانی، آغاز به کار بند سلما را فصل جدید رشد و شکوفایی اقتصادی در منطقه به ویژه غرب کشور دانسته و گفت :«آرزوی دیرینه مردم افغانستان بعد از ۴۰ سال توسط کشور هند به سرانجام رسید.»

به گفته وی، هند نقش مهمی در بازگرداندن امید به خانه های مردم افغانستان دارد و تحکیم روابط دو کشور در سطح ملت و دولت است.

رئیس جمهور تاکید کرد که نام هند با خاطره های شیرین در کشور گره خورده و بند سلما صفحه ای تازه در تاریخ منطقه خواهد بود.

آقای غنی افزود که با افتتاح بند سلما، نسل اول پروژه های بزرگ هند در افغانستان خاتمه می یابد؛ اما این کشور ۲۰۰ پروژه کوچک و بزرگ دیگر نیز روی دست دارد.

وی افتتاح بند سلما را مسیر همکاری و آبادانی و استفاده موثر از منابع طبیعی کشور عنوان کرد.

رئیس جمهور غنی بدون اشاره به کشوری گفت :«برخی همسایه ها خراب می کنند؛ اما دوستان ما آباد.»

در عین حال، نارندرا مودی، در سخنانی اظهار داشت که کمک های هند در سراسر افغانستان خواهد بود و موفقیت مردم افغانستان آرزوی دیرین مردم هند است.

وی گفت که تقسیم بندی و نفاق در بین مردم افغانستان، تنها به سود دشمنان خارجی این کشور خواهد بود و هند همیشه خواهان رشد و افغانستان بوده اند.

مودی افزود :«افراد شریر در مرزهای ما و شما همیشه حضور داشتند و می دانیم در شرایطی که افراط گرایی و ناامنی در حال گسترش است، تروریزم در مرز افغانستان پایان نمی یابد.»

به اعتقاد نخست وزیر هند، با کامیابی و آرامی افغانستان، جهانی امن به وجود خواهد آمد.

وی گفت :«منابع ما کم است؛ اما اراده ما بالاتر از این منابع است و دوستی با مردم افغانستان، افتخار ماست.»

به باوی مودی، دیگران به آینده افغانستان شک دارند؛ اما هیچ زوری نمی تواند مانع سرنوشت مردم افغانستان باشد و هند از حق افغانستان به عنوان یک کشور امن، با ثبات و دموکراتیک در سطح بین المللی دفاع می کند.

گفتنی است که در پایان این سخنرانی ها، مدال غازی امان الله خان به عنوان بالاترین نشان دولتی افغانستان از سوی رئیس جمهور غنی به نخست وزیر هند اهدا شد.