بزودی مرحلهء سوم سواد آموزی در کشور آغاز میشود

۱ عقرب ۱۳۹۲

مرحله‌ء سوم سواد آموزی در كشور، به همكاری وزارت معارف و بخش فنی سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد، عملی می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فاروق وردگ، وزیر معارف کشور اعلام کرده است که قرار داد بيست ميليون دالر برای عملی كردن اين مرحله، امضا شده است.

آقای وردگ گفته است که در اين مرحله، چهارصد هزار شهروند كشور، مشمول دوره های سواد آموزی خواهند شد، او تأکید کرده است که این مرحله به منظور کاهش گراف بی سوادی در کشور راه اندازی می شود.

قرار داد این برنامه دیروز میان وزیر معارف افغانستان و سفیر جاپان در کابل امضاء شد، آمارهای ارایه شده نشان می دهد که در حال حاضر هشت میلیون تن از باشنده گان کشور خواندن و نوشتن را یاد ندارد.

فاروق وردگ افزوده است که در دو مرحله‌ء نخست این برنامه ششصد هزار شهروند كشور، مشمول دوره های سواد آموزی شده اند.

به گفته‌ء او، در مرحله‌ء سوم برنامه‌ء سواد آموزی كه سه سال ادامه می يابد، قرار است چهار صد هزار نفر، در هجده ولايت كشور، در آن شامل شوند، اما وزارت معارف می گويد كه تا هفت سال آينده، در آمار بی سوادان در كشور، كاهش چشمگير رونما خواهد شد.

وزیر معارف افغانستان تأکید کرد که در جریان هفت سال آینده، شمار بی سوادان در کشور به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

سفير جاپان نیز گفته است که كشورش برای راه اندازی برنامه های آموزشی به ويژه سواد آموزی در افغانستان، تا هنوز پنجاه ميليون دالر كمك كرده است.

به گفته ‌سفیر جاپان در کابل در حال حاضر، هشت ميليون نفر در افغانستان سواد خواندن و نوشتن ندارند.

4 میلیون

آموزی

بیست میلیون

جاپان

دالر

سواد

نفر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.