بزودی قیمت سمنت و تیل در کشور کاهش می‌یابد

۱۵ قوس ۱۳۹۵

وزارت فواید عامه ازپایین آمدن قیمت اجناس چینایی و روسی در بازار های افغانستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «انجنیرمحمود بلیغ» وزیر فوایدعامه امروز دوشنبه دریک کنفرانس خبری در کابل گفت: با افتتاح دوشبکه خط آهن ( حیرتان و آقینه) قیمت مواد نفتی ازقبیل گاز و تیل و  مواد ساختمانی بویژه سمنت دربازار های افغانستان کاهش قابل ملاحظه خواهندیافت.

بلیغ گفت که طی دوماه گذشته ازطریق خط آهن حیرتان- چین هر دو هفته یکبار اموال تجار افغان از چین به افغانستان انتقال می یافت؛ مگرپس از این قطار های اموال تاجران افغان درهفته یکبار ازچین به افغانستان خواهد رسید که این سرعت انتقال تاثیر مستقیم خود را بالای زندگی شهروندان عادی در۳۴ ولایت کشور خواهد داشت.

 وی هدف اصلی خط آهن را بیرون شدن افغانستان از محاط بودن به خشکه خواند و گفت که به اساس پلان افغانستان بزودی ازطریق بندرکراچی با آبهای پاکستان ، ازطریق بندر چاه بهار وبندرعباس با آبهای ایران و از طریق بندرسیاه آسیای میانه با آبهای اروپا وصل خواهد شد .

 بلیغ گفت که تا هنوز افغانستان ۷۵ کیلومترخط آهن از شهرمزارشریف الی حیرتان و ۳.۵ کیلومترخط آهن دربندرآقینه دارد؛ مگر وی گفت که به اساس تعهد حکومت افغانستان درجلسه بروکسل پلان است تا سال ۲۰۲۰ ساختمان خطوط آهن در داخل کشور به ۱۴۲۵ کیلومتر توسعه پیداکند. وی گفت با عملی شدن این پلان تحول بزرگ اقتصادی – ترانزیتی به سطح منطقه بوجود خواهد آمد.

همچنین وزیر فوایدعامه از اعمار بنادر خشکه درافغانستان خبرداد و گفت که طبق پلان این بنادر درمناطق سرحدی کشور؛ چون: تورغندی، آقینه، سپین بولدک، تورخم ، خوست ، نائب آباد و بارمچه اعمار می گردند.

تیل

سمنت

سوختی

قیمت مواد

کاهش

کاهش قیمت

محمود بلیغ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.