بزودی طرح نظارتی اعضای شورای ولایتی تدوین می شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی دستور داده است که در مدت دو تا سه‌هفتۀ آینده، طرحِ چگونگی نظارت شوراهای‌ولایتی از کارکردِ واحدهای دومی را تدوین نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس جمهور این تصمیم را در دیدار با متین بیک سرپرستِ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و برخی از روسای این اداره گرفته است.

آقای غنی گفت که بعد از گنجانیدن پیشنهاداتِ در طرحِ چگونگی نظارت اعضای شوراهای ولایتی براساس قانون در ادرات دولتی، آن را برای تصویب به شورایِ ملی خواهد فرستاد.

ولسی جرگۀ افغانستان به روزِ چهارشنبه گذشته، نقش نظارتی شوراهای‌ولایتی را در طرحِ تعدیل شده قانون شوراهای‌ولایتی به اکثریت آرا رد نمود.

در پی این فیصلۀ ولسی جرگۀ افغانستان، اکثریتِ شوراهای‌ولایتی به رسمِ اعتراض دفاترِ خویش را مسدود نمودند.

متین بیک سرپرست ادرۀ مستقل ارگانهای محلی میگوید که با درنظرداشتِ تجربه های گذشته و ضرورت تمثیل ارادۀ مردم در حکومتداری محلی، در طرح جدیدِ چگونگی‌یِ، نقشِ نظارتی‌یِ شوراهای‌ولایتی را به گونۀ مشخص تعریف خواهد کرد.

به گفته وی، در گذشته نقش نظارتی‌یِ شوراهای‌ولایتی تعریف واضح نداشته است اما در طرحِ جدید، نقش نظارتی‌یِ شوراهایِ‌ولایتی را به شکلِ تعریف خواهد شد که از آن برای نهادینه شدن پاسخ‌دهی به مردم، بهبود امور و یقینی شدن اصلِ شفافیت استفاده شود.

سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از شوراهای‌ولایتی خواست که دفاترِ خویش را بر روی مردم بگشایند.

به گفته وی، مسدود ماندن دفاتر شوراهای‌ولایتی؛ نمایند‌گی‌مردم را درین نهادها متاثر میسازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *