بزرگراه شمال باز شد

۲۸ عقرب ۱۳۹۵

تظاهرات کنندگان در شهر پلخمری ساعت 2 و 40 بعد از ظهر بگونهء مسالمت آمیز به اعتراض شان پایان بخشیده و راه را بروی ترافیک باز نمودند.

عزیزالرحمان سخی زاده یکی از معترضان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که خواست آنان بر آورده شده است و فاعل اصلی قتل دیروز به چنگ نیروهای امنیتی درامده است .

درحالی به این اعتراض پایان داده شد که به گفته معترضان قاتل اصلی رویداد روز گذشته از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده است.

نورحبیب گلبهاری فرمانده پولیس بغلان به خبرگزاری خاورمیانه نیز از بازداشت ناصر نام مورد ادعای نزدیکان فرد کشته شده بود، خبر می دهد.

از ساعت 4 عصر روز پنجشنبه صدها تن از معترضان در پیوند به کشته شدن یکی از نزدیکان شان در شهر پلخمری دست تظاهرات زده بزرگراه شمال را بروی ترافیک بسته بودند.

باز شد

ختم تظاهرات

شاهراه

شمال


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.