بزرگراه شمال امن است !

13555584_913346552109146_1652115460_oمسؤلان در فرماندهی پولیس ولایت بغلان از امن بودن شاهراه های شمال و شمالشرق اطمینان می دهد.

شاهراه های شمال و شمالشرق که از ولایت بغلان می گذرد گاه گاهی در برخی نقاط آن طالبان مسلح وسایط مسافران را متوقف ساخته به جستجوی برخی از افراد می پردازند.

با نزدیک شدن عید سعید فطر رفت و آمد ازین شاهراه ها بیشتر شده است و روزانه صدها واسطه نقلیه با عبور از بغلان مسافران را از کابل به ولایت های شمال و شمالشرق انتقال می دهند.

فرمانده پولیس بغلان با اطمینان از امن بودن این شاهراه ها می گوید که بر علاوه ایجاد چندین پاسگاه امنیتی، گزمه های سیار را نیز به منظور تامین امنیت مسافران در مسیر این شاهراه ها ایجاد کرده اند.

نورحبیب گلبهاری فرمانده پولیس بغلان به خاورمیانه گفت: هیچگونه نگرانی در مسیر شاهراه های بغلان که به ولایت های دیگر منتهی می شود وجود ندارد و مسافران می توانند به فکر آرام این مسیر ها را طی نمایند.

وی گفت: ” در قسمت چشمه شیر و سرخ کوتل چند وقت پیشتر طالبان مسلح دسترسی داشتند، پس از راه اندازی عملیات این ساحات پاکسازی شده و همچنان درین قسمت ها ۵ پاسگاه امنیتی ایجاد کرده ایم و در جاهای که خطر احساس می شد گزمه های سیار ما فعالیت می کند”.

فرمانده پولیس بغلان از امن بودن شاهراه بغلان – کندز نیز اطمینان داده می گوید: درین مسیر نیز چندین پاسگاه امنیتی را غرض تامین امنیت جان و مال مسافران افراز کرده اند.

اما وی همکاری مردم را در جلوگیری از فعالیت مخالفان مسلح دولت مهم دانسته از شهروندان بغلان و مسافرانی که از مسیر عبور می کنند می خواهد که در صورت مشاهده افراد مشکوک نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند.

در عین حال شماری از مسافرانی که این مسیر ها را طی می کنند، خواستار جدیت بیشتر نیروهای امنیتی در تامین امنیت شاهراه ها هستند.

امید یکی از مسافرانی که از کابل به طرف شهر مزار شریف در حرکت است، هنوز نگرانی می کند و از مسافران می خواهد که قبل از تاریک شدن هوا سفر شان را به این مسیر ها خاتمه دهند.

” از نیروهای امنیتی تشکری می کنیم که شب و روز زحمت می کشند، اما باز هم خطر وجود دارد، مردم باید با پولیس همکاری کنند و دیگر پیش ازینکه روز ناوقت شود مسافران ازین مسیر ها بگذرند و از طرف شب و یا ناوقت روز سفر نکنند.

در همین حال مقام های امنیتی ولایت سمنگان نیز از آماده گی های شان برای تامین امنیت روزهای عید درین ولایت خبر داده اند.

به گفته آنان بخاطر جلوگیری از هرگونه رویداد دلخراش در روزهای عید و پیش از آن، نیروهای امنیتی و کشفی این ولایت شب و روز در تلاش تامین امنیت جان و مال مردم هستند.

رویداد خونین گروگان گیری طالبان مسلح در کندز که از آن کمتر از یکماه می گذرد منجر به کشته شدن بیش از ده مسافر گردید بر نگرانی های مسافران این مسیرها افزوده است.