سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

بزرگترین کمپ نظامیان بریتانیا در تهدید جدی طالبان در هلمند

image_update_8294202e2708717b_1361988508_9j-4aaqskدیلی میل رسانه ای بریتانیایی به نقل ازمنابع امنیتی از احتمال سقوط کمپ بسشن مربوط نظامیان بریتانیا بدست طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر داده و ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دیلی میل به نقل ازمنابع امنیتی گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان برای طالبان پول می پردازند تا به این پایگاه که از بزرگترین پایگاه نظامیان بریتانیا در ولایت هلمند است، حمله نکنند.

پس از خروج نیروهای بریتانیایی از هلمند و انتقال مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان در سال گذشته، امریکا نود سرباز عملیات ویژه را برای دفاع از این پایگاه گماشته است.

کمپ بسشن از بزرگنترین پایگاه‌های عملیاتی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم در افغانستان بوده است.

این پایگاه به حیث فرودگاه در سال ۲۰۰۶ از سوی بریتانیا ساخته شد و هزینه‌ی ساخت و مصارف آن تا بیست بیلیون یورو تخمین شده است.

طالبان پیوسته پایگاه‌ها، سربازان و تاسیسات نیروهای حمایت قاطع را در جریان چند ماه گذشته هدف قرار داده اند.

امریکا در حال حاضر نزدیک به ده هزار نظامی در افغانستان دارد و بیشتر در بخش مشوره دهی و حفاظت از تاسیسات این کشور در افغانستان کار می‌کنند.

پیشتر نیز طالبان پایگاه نیروهای امریکایی در ولایت قندهار را تصرف کردند؛ اما پس از عملیات نیروهای ویژه افغانستان، این قرارگاه دوباره تصفیه شد.