بزرگترین مرکز آموشی افسران اردوی ملی درکابل افتتاح شد

۲۱ عقرب ۱۳۹۲

حامد کرزی رئیس جمهورکشورمان بزرگترین مرکز آموزشی افسران اردوی ملی (اکادمی نظامی) را با حضور وزیر دفاع بریتانیا در کابل افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان به حمایت کشور بریتانیا در کابل ایجاد شده و این مرکز از بزرگترین مراکز آموزشی برای افسران وزارت دفاع ملی در کشور محسوب می شود.

حامد کرزی رئیس جمهوری کشورمان در بیانیه افتتاحیه نخستین دوره تحصیلی این اکادمی نظامی در تالار دانشگاه وزارت دفاع ملی گفت: خرسندم که برای رشد و تقویت بیشتر قابلیت های دفاعی کشور یک قدم محکم دیگر می گذاریم و این قدم افتتاح رسمی اکادمی آموزش افسران اردوی ملی افغانستان است که به کمک کشور شاهی بریتانیا صورت می گیرد.

حامد کرزی ضمن تشکری از کمک و همکاری کشور بریتانیا، افزود: امروز که این اکادمی را افتتاح می کنیم مطمئن هستیم که اگر افسران ما از کمک های بریتانیا استفاده درست نمایند، صاحب منصبان و جوانان ما تعلیم یافته، مسلکی، مجهز و آگاه به وسایل و تجهیزات خواهند بود.

رئیس جمهور گفت: اگر دانش نظامی و مسلکی با دلاوری و شجاعت افغانها یکجا شود، می توانیم یک اردوی بی نظیری در دنیا داشته باشیم.

حامد کرزی خطاب به مسئولین و افسران اردوی ملی گفت: بیاید از این فرصت برای تربیت اساسی جوانان افغانستان استفاده اعظمی نمائیم.

رئیس جمهور با یاد آوری از دشواری ها و مشکلات افغانستان در طول تاریخ گفت که دلیل دشواری های ما عدم شجاعت، جرئت و فداکاری به این خاک نبوده بلکه برعکس از شجاع ترین مردم جهان هستیم و این را تاریخ ثابت کرده است.

حامد کرزی عامل احتیاج و عقب مانده گی افغانستان را عدم تعلیم و آموزش های مسلکی که جهان را به پیشرفت سوق داده است، دانست.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش گفت: اقدامی را که امروز در این راستا اتخاذ کرده ایم، اگر از آن استفاده درست بکنیم به کمک خداوند (ج) چیزی که امروز داریم تا چند سال آینده چندین برابر خواهد شد.

حامد کرزی به افسران جوان خاطر نشان کرد: بزودی زمان آن فرا خواهد رسید که شما افسران، از این اکادمی فارغ می شوید، به پیش میروید، ترفیع می کنید و افسران آینده را آموزش می دهید. در آنزمان افغانستان نه تنها به پای خود می ایستد بلکه از جمله قوی ترین کشور های جهان خواهد بود.

رئیس جمهور به افسران اکادمی اردوی ملی گفت که روزی ما افغانستان قوی و نیرومند را در چهره شما مشاهده خواهیم کرد.

همچنین فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا  گفت: در نتیجه همکاری های دراز مدت میان اردوی ملی افغانستان، کشور بریتانیا و کشور های همکار چون استرالیا، دنمارک، زیلاند جدید و ناروی، این اکادمی با معیار های جهانی ایجاد گردید.

وی افزود: این اکادمی نسل های آینده اردوی ملی را آموزش خواهد داد و جای مسرت است که اولین کندک آن برای کسب آموزش سفر خویش را آغاز می کنند.

وزیر دفاع بریتانیا خطاب به افسران اکادمی افغانستان گفت: شما رهبران آینده اردوی ملی این کشور هستید و به این مسلک مقدس پیوسته اید که اهمیت تاریخی و عنعنوی دارد، شما گام نخست را در راستای خدمت به میهن تان برداشته اید.

فلیپ هاموند خاطر نشان کرد که این اکادمی که معادل یا به طرح اکادمی سند هرست بریتانیا اساس گذاری شده است در آن برای شما افسران، آموزش های نظامی به سویه جهانی مهیا خواهد گردید. شما می توانید دروس اهمیت رهبری، اعتماد به نفس و دسپلین را فرا بگیرید و مثال خوبی خدمت به سایر سربازان باشید.

وی در اخیر سخنانش اظهار آرزومندی کرد تا این اکادمی منحیث یک میراث تاریخی از قربانی های مشترک ما، بجا بماند.

در این مراسم ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی نیز تاسیس اکادمی افسران را یک گام موثر و به موقع حکومت افغانستان به منظور تقویت و تحکیم نیروهای امنیتی کشور دانست.

وی افزود: باور کامل دارم که ایجاد اکادمی افسران جوان که در توامیت با آکادمی “سند هرست” بریتانیا فعالیت خواهد کرد، گام استوار در مسیر رشد و انکشاف قابلیت ها و در نهایت خود کفایی اردوی ملی افغانستان می باشد.

همچنین تورن جنرال کریم الله قوماندان دانشگاه دفاع ملی افغانستان، صحبت کرده گفت که این اکادمی  به مصرف ۲۸۷ میلیون دالر در حال اعمار است و گنجایش در حدود ۷ هزار محصل را خواهد داشت.

در پایان این محفل رئیس جمهور حامد کرزی با فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا در مقر آن آکادمی دیدار کرد.

در این دیدار رئیس جمهور کشور از کمک و مساعدت بریتانیا در عرصه های مختلف به افغانستان بخصوص آموزش افسران اردوی ملی تشکری کرد.

حامد کرزی زبان انگلیسی برای افسران را یک نیاز دانسته، بر تدریس آن در اکادمی ملی افسران اردوی ملی افغانستان تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش اکادمی نظامی سند هرست بریتانیا گفت که اکثریت استادان پوهنتون دفاعی افغانستان، فارغان اکادمی نظامی بریتانیا و هند می باشند و از وزیر دفاع بریتانیا خواست تا شمار محصلین افغان در اکادمی سند هرست را با مصارف مشترک افغانستان و بریتانیا، افزایش بدهد.

گفتنی است که اکادمی آموزش افسران اردوی ملی افغانستان به کمک کشور شاهی بریتانیا پس از آنکه تفاهم نامه ایجاد آن سال گذشته در سفر دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا به کابل میان وی و رئیس جمهور حامد کرزی به امضا رسید، تهداب گذاری گردید.

افسران این اکادمی توسط استادان اکادمی نظامی “سند هرست”  بریتانیا که یکی از اکادمی های مهم نظامی در جهان است، مورد آموزش قرار می گیرند و قرار است کار ساختمانی آن تا یک سال دیگر به پایه اکمال برسد.

افتتاح

اکادمی

بریتانیا

کابل

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.