سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

بزرگترین رزمایش نظامی در روسیه آغاز شد

0,,17829724_303,00بزرگترین رزمایش راهبردی نیروهای روسیه به نام «سنتر- ۲۰۱۵» با شرکت ۹۵ هزار نیروی نظامی این کشور روز دوشنبه در مناطق مرکزی روسیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رزمایش سنتر- ۲۰۱۵ بزرگترین رزمایش نظامی روسیه در سال جاری میلادی است و در آن چندین لشکر و بیش از ۱۷۰ فروند هواپیما، حدود ۷ هزار قبضه ادوات و جنگ افزارهای سنگین و ۲۰ فروند ناو جنگی و کشتی پشتیبانی شرکت دارند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای در رابطه با آغاز این رزمایش اعلام کرد: رزمایش سنتر-۲۰۱۵ مرحله پایانی اقدامات برای آمادگی رزمی نیروهای روسیه و نیز رزمایش های مشترک با نیروهای کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در سال ۲۰۱۵ است.

رزمایش سنتر-۲۰۱۵ در مناطق مرکزی و اروپایی روسیه و محدوده های نظامی ‘توتسکی’ و ‘ دونگوز’ جریان دارد.

در این رزمایش آمادگی رزمی نهادهای فرماندهی نیروهای مسلح روسیه و کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی و هدایت و فرماندهی نیروها برای مهار مناقشات مسلحانه بین المللی ارزیابی خواهد شد.

نیروهای شرکت کننده در رزمایش سنتر-۲۰۱۵ در جریان عملیات ویژه نظامی به جستجو و نابودی دشمن فرضی شامل افراد مسلح غیرقانونی خواهند پرداخت.

فرماندهی رزمایش را جنرال والری گراسیموف برعهده دارد و در آن نیروهای حوزه نظامی مرکزی، ناوگان دریای خزر روسیه و نیروهای هوابرد این کشور شرکت دارند.

علاوه بر آن واحدهایی از نیروی هوایی دور پرواز روسیه، وزارت داخله، موقعیت های اضطراری و سازمان امنیت فدرال روسیه، سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سازمان فدرال محافظان روسیه در این رزمایش بزرگ شرکت دارند.

رزمایش سنتر-۲۰۱۵ تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت.

روسیه در یک سال و نیم اخیر که بر اثر مساله اوکراین با غرب و آمریکا وارد رویارویی سیاسی شده است برای پاسخ دادن به رزمایش های نیروهای ناتو، تعداد رزمایش های خود را افزایش داده و به قدرت نمایی در برابر غرب می پردازد.