بریتانیا: مترجمین افغان در میان پناهندگی و مرگ

الکساندر پرکنز نواسهء ویستن چرچل صدراعظم مقتدربریتانیا گفته است در صورت که با خروج نظامیان و کارمندان ملکی بریتانیا از افغانستان به مترجمین افغان که با آنها همکار بوده در بریتانیا نپاهندگی داده نشود آنهادر خطر مرگ مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چرچل صدراعظم بریتانیا در جنگ دوم جهانی دوره خدمت عسکری اش را در افغانستان سپری کرده است نواسه او درخواستی را با امضاء بیشتر از ۷۰ هزار نفر به دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا سپرده است .

در این درخواست مصئونیت افغانانی تقاضا شده که به حیث مترجم و کمک کننده با نیروهای برتیانیایی در افغانستان کار کرده اند.

الکساندر پرکنز می گوید، بریتانیا خیلی مدیون مترجمین افغان است و اگر به این خدمت گذاران در بریتانیا پناهندگی داده نشود، آنها امکان دارد به خطر مرگ مواجه شوند.

بریتانیا بر اساس مقرارات جدیداً وضع شده در ماه می امسال به ۶۰۰ مترجم افغان که در خط اول جبههء جنگ با نیروهای این کشور خدمت می کردند، ویزه ورود به بریتانیا داده و برای ۶۰۰ تن دیگر که در افغانستان باقی می مانند، امتیاز تعلیم و تربیه داده و همچنان مستحق ۵ سال معاش می شوند.

اما الکساندر پرکنز ۲۷ ساله نواسه صدراعظم چرچل می گوید، برای این مترجمین اعطای ویزه ۵ ساله کار درست نیست. بریتانیا باید به آنها اقامه دایمی دهد. گفته می شود در این کتگوری کسانی شامل اند که تا ۱۹م ماه دسمبر سال ۲۰۱۲ میلادی به طور دوامدار در ۱۲ ماه سال با این نیروهای کار کرده اند.

پرکنز هنگام سپردن این درخواست به دیوید کامرون صدراعظم برتیانیاگفته است که ما در سال ۲۰۱۴ میلادی از افغانستان خارج می شویم و این افغانان را بجا می گذاریم، احتمال دارد که این مترجمین افغان مورد تعقیب، آزار و اذیت طالبان مسلح قرار گرفته و بلاخره کشته شوند.

الکساندر پرکنز این درخواست مترجمین افغان را در صفحه انترنیتی خود بنام چینج دات اورگ گذاشته و از بریتانیا خواسته است که آن عده از مترجم افغان را پناهندگی دهد که بین سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ میلادی یکجا با نیرو های این کشور کار کرده اند.

این نظامی بریتانیایی می گوید، اگر چرچل پدرکلان وی زنده می بود و این حالت را مشاهده می کرد که حکومت بریتانیا برای آنانی که به هدف کمک قوای انگلیس زندگی شان را به خطر مواجه کرده اند، چنین رفتار می شوند، شاکی گردیده تکان می خورد.

یک سخنگوی حکومت بریتانیا می گوید، برنامه که برای ترجمانان افغان روی دست است، وسیع و فراگیر می باشد.

وی اضافه کرد که بریتانیا از مصئونیت این افراد اطمینان می دهد اگر به یک کارمند سابق خطری متوجه باشد، حکومت بریتانیا او را به جای دیگر خواهد فرستاد

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *