سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

بریتانیا: مترجمین افغان در میان پناهندگی و مرگ

الکساندر پرکنز نواسهء ویستن چرچل صدراعظم مقتدربریتانیا گفته است در صورت که با خروج نظامیان و کارمندان ملکی بریتانیا از افغانستان به مترجمین افغان که با آنها همکار بوده در بریتانیا نپاهندگی داده نشود آنهادر خطر مرگ مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چرچل صدراعظم بریتانیا در جنگ دوم جهانی دوره خدمت عسکری اش را در افغانستان سپری کرده است نواسه او درخواستی را با امضاء بیشتر از 70 هزار نفر به دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا سپرده است .

در این درخواست مصئونیت افغانانی تقاضا شده که به حیث مترجم و کمک کننده با نیروهای برتیانیایی در افغانستان کار کرده اند.

الکساندر پرکنز می گوید، بریتانیا خیلی مدیون مترجمین افغان است و اگر به این خدمت گذاران در بریتانیا پناهندگی داده نشود، آنها امکان دارد به خطر مرگ مواجه شوند.

بریتانیا بر اساس مقرارات جدیداً وضع شده در ماه می امسال به 600 مترجم افغان که در خط اول جبههء جنگ با نیروهای این کشور خدمت می کردند، ویزه ورود به بریتانیا داده و برای 600 تن دیگر که در افغانستان باقی می مانند، امتیاز تعلیم و تربیه داده و همچنان مستحق 5 سال معاش می شوند.

اما الکساندر پرکنز 27 ساله نواسه صدراعظم چرچل می گوید، برای این مترجمین اعطای ویزه 5 ساله کار درست نیست. بریتانیا باید به آنها اقامه دایمی دهد. گفته می شود در این کتگوری کسانی شامل اند که تا 19م ماه دسمبر سال 2012 میلادی به طور دوامدار در 12 ماه سال با این نیروهای کار کرده اند.

پرکنز هنگام سپردن این درخواست به دیوید کامرون صدراعظم برتیانیاگفته است که ما در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شویم و این افغانان را بجا می گذاریم، احتمال دارد که این مترجمین افغان مورد تعقیب، آزار و اذیت طالبان مسلح قرار گرفته و بلاخره کشته شوند.

الکساندر پرکنز این درخواست مترجمین افغان را در صفحه انترنیتی خود بنام چینج دات اورگ گذاشته و از بریتانیا خواسته است که آن عده از مترجم افغان را پناهندگی دهد که بین سال 2006 تا 2012 میلادی یکجا با نیرو های این کشور کار کرده اند.

این نظامی بریتانیایی می گوید، اگر چرچل پدرکلان وی زنده می بود و این حالت را مشاهده می کرد که حکومت بریتانیا برای آنانی که به هدف کمک قوای انگلیس زندگی شان را به خطر مواجه کرده اند، چنین رفتار می شوند، شاکی گردیده تکان می خورد.

یک سخنگوی حکومت بریتانیا می گوید، برنامه که برای ترجمانان افغان روی دست است، وسیع و فراگیر می باشد.

وی اضافه کرد که بریتانیا از مصئونیت این افراد اطمینان می دهد اگر به یک کارمند سابق خطری متوجه باشد، حکومت بریتانیا او را به جای دیگر خواهد فرستاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *