برگزاری کنفرانس بین المللی در باره میانمار در پاکستان

۲۲ قوس ۱۳۹۴

پاکستانمرکز تحقیقاتی میساک کنفرانس بین المللی ” آینده دموکراسی در میانمار و وضع اسف بار مسلمانان روهینگیا ” را در کراچی پاکستان برگزار کرد .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نمایندگان جامعه روهینگیا ازکشورهای اسلامی در این کنفرانس یکروزه شرکت کردند.

آقای ارسلان ایاز به عنوان اولین سخنران به انتخابات اخير ميانمار و بی توجهی به حقوق مسلمانان این کشور اشاره کرد. او گفت این بی توجه ای به گونه‌اي بود که آنان از حق حضور در انتخابات محروم بوده و حتي به بهانه امنيت انتخابات به سرکوب آنان پرداخته شد.

وی در ادامه چشم انداز روهینگیا  در غالب انتقال دولت جدید به فعال حقوق بشری ميانماري يعني خانم آنگ سان سوچی در صورت انتقال آرام قدرت ارتش را مورد بررسی قرار داد.

وی تاکید کرد که مردم روهینگیا به دلیل پیچیدگی در چشم انداز سیاسی در میانمار و وجود عناصر افراطی  در اتحادیه ملی برای دموکراسی زیاد به این امر زیاد خوش بین نیستند.

آقای نورالحسن ارکانی نماینده سازمان همدردی با مردم روهینگام گفت: “مقامات در حال تکرارهمان اظهارات متعصبانه  نظامی در روهینگیا هستند.” کشور میانماردر حالی  جشن نتیجه از نتایج انتخابات را بر پا میکند که متاسفانه مردم روهینگیا به دلیل وضعیت عناصر افراطی در اتحادیه ملی برای دموکراسی( NLD) از حق رای محروم بودند.

اگر دولت به  ظلم و ستم مسلمانان روهینگیا  ادامه دهد مردم  برای آزادی به مبارزه به پا خواهند خواست.

دکتر شیدا وزارت اظهار داشت: “هنگامی که صحبت از میانمار می آید  نهادهای اجتماعی و بین المللی حقوق بشر استانداردهای دوگانه دارند و هیچ یک از آنها نگرانی جدی راجع به این موضوع از خود نشان نمی دهند.

 آقای سلیم، یکی از فعالین حقوق بشر از انگلستان گفت که خواسته های مسلمانان روهینگیا کاملا به حق و قانونی است ولی جهان غرب نگرش بقراطی به موضوع آراکان نشان داده است.

دولت میانمار از دادن اعطای وضعیت شهروندی به مسلمانان روهینگیا امتناع ورزیده و نتیجتا اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان روهینگا هیچ اسناد حقوقی ندارند، به طوری که عملا آنها  بدون تابعیت هستند.

میلیون ها تن ازمسلمانان روهینگیا به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و  بیش از ۱ میلیون از آنها در اردوگاه های پناهندگان در سراسر جهان زندگی می کنند .

سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی باید قبل از اینکه مردم برای پایان دادن این ظلم و ستم  تفنگ را انتخاب کنند و به افراط گرایی منجر شود، وارد عمل شوند.

نمایندگان RSO، ARU و اتحادیه مسلمانان روهینگیا مسلمان برای حمایت بی وقفه از این موضوع و آوردن این موضوع به یک سطح قابل توجهی در صحنه بین المللی بسیار قدردانی کردند.

برگزاری

پاکستان

کنفرانس

میانمار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed