برگزاری کنفرانس اهل سنت عراق در پاریس برای تحقق طرح تجزیه عراق

28 ژوئن 2015

رئيس-اقليم-كردستان-العراق-مسعود-بارزانيکنفرانس اهل سنت عراق در راستای تجزیه عراق و ایجاد سه اقلیم مستقل کردی، سنی و شیعه قرار است بزودی با حمایت مستقیم مسعود بارزانی و دولتهای قطر، فرانسه، عربستان سعودی ورژیم اشغالگر قدس با حضور برخی از سران اهل سنت عراق ازجمله رافع العیساوی، رافع الرافعی و… درپاریس برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عربستان سعودی به همراه قطر و رژیم اشغالگر قدس برای برگزاری این کنفرانس در جهت استقرار دولت مستقل اهل سنت مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر را پرداخت کرده و رئیس شبکه های ماهواره ای الشرقیه عراق مسئولیت تامین پوشش خبری این کنفرانس را در ازای دریافت ۱۵ میلیون دالر عهده دار شده است.

ابتدا قرار بود صرفا سران گروه های افراطی اهل سنت که درتضاد با دولت هستند دعوت شوند ولیکن با دخالت اسرائیل برخی از سران اهل سنت عراق که درحال حاضر حاکمیت حضور دارند نیز به این کنفرانس دعوت شده اند.

اقلیم،

تجزیه،

سنت،

شیعه و سنی،

عراق ،

کنفرانس ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed