برگزاری همایش ملی اقتصادی افغانستان درکابل

۸ حوت ۱۳۹۲

همایش ملی اقتصادی افغانستان روز پنجشنبه (8 حوت) به ابتکار اتاق های تجارت و اداره حرکت کشور در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دراین همایش به شمول اداره های ذیربط دولتی، شمار از سرمایه گذاران، تاجران، اقتصاد دانان ومتشبثان بخش خصوصی از نقاط مختلف کشور گردهم امده بودند.

 مسولان هدف از برگزاری این همایش را ارایه یک آجندای ملی اقتصادی به کاندیدان ریاست جمهوری عنوان کردند.

قربان حقجو رییس هیات عامل اتاق های تجارت وصنایع افغانستان گفت که دراین همایش به چالش های عمده اقتصاد کشور، پیشنهاد ها برای رفع چالش ها وتوقعات مردم از رییس جمهوربه شکل عملی پرداخته شده در بسته آجندای اقتصاد به کاندیدان ریاست جمهوری ارایه میگردد.

آقای حقجو گفت« وقتی یک طفل 7 ساله با فروختن ساجق، دستمال کاغذی، پاک کاری موتر ویا پلاستیک فروشی کار میکند وگدایی را نمیپذیرد، چرا دولت هنوز دست از گدایی کوتاه نکند.»

محمد نسیم اکبر رییس اداره حرکت باورمند است که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به فاکتورهای امنیت، ثبات، دسترسی به منابع مورد نیاز سرمایه گذاری از قبیل، برق، زمین، تشویقیه های سرمایه گذاری، محیط سرمایه گذاری و چگونگی رسیدگی به فساد اداری وابسته است و تا زمانیکه این شرایط فراهم نگردد سرمایه گذاری ها کمرنگ خواهند بود.

وی تصریح کرد« ضعف مدیریت، ضعف اراده سیاسی، فساد، واسطه، خویش خوری، نبود تعریف منافع ملی، اقتصاد جرمی ومافیایی ونبود پالیسی اقتصادی درافغانستان موجب تضعیف سرمایه گذاری شده اند.»

وی تاکید میکند که انتخابات 1393 فرصتی برای بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور است و سکتور اقتصاد از این فرصت باید استفاده درست به عمل آورد.

خان جان الکوزی معاون اطاق تجارت وصنایع افغانستان حکومت را به فساد متهم کرده گفت که فساد به این دلیل کاهش نمییابد که دولت مردان خود به فساد آغشته اند.

در این نشست قطعنامه ای از 8 گروه کاری اقتصادی در سکتور های مختلف درختم جلسه به عنوان اجندای ملی اقتصاد به کاندیدان پیشنهاد خواهند شد.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

1393

اتاق های

افغانستان

اقتصاد

تجارت

جمهوری

راست

کاندیدان ژ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.