برگزاری نشست سازمان ملل به ریاست افغانستان در تایلند

۳۰ دلو ۱۳۹۲

نشست هماهنگی  و برنامه ریزی طرح های ویژه سازمان ملل متحد برای اقتصاد آسیای میانه سپیکا (SPECA) به ریاست معین سیاسی وزارت امور افغانستان در شهر بنکاک کشور تایلند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست به ریاست ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در دفتر سازمان ملل متحد مقیم بنکاک در تایلند برگزار شد.

در این نشست، معین سیاسی وزارت خارجه کشورمان پیرامون دستاورد های افغانستان طی 12 سال اخیر و وضعیت سیاسی و اقتصادی به شمول مسائلی چون روند انتخابات، انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های بین المللی به نیرو های افغان، پروسه صلح، اهمیت همکاری های اقتصادی منطقه ای و روابط افغانستان با کشور های منطقه به ویژه کشور های آسیای میانه صحبت کرد.

آقای احمدی از آمادگی های افغانستان در راستای انجام مسئولیت های این کشور به عنوان رئیس سپیکا برای سال 2014 اطمینان داد و گفت که افغانستان در راستای موفقیت برنامه های سپیکا و توسعه همکاری های منطقوی تلاش مینماید.

همچنین در این جلسه معاون اجرائیوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا- پسفیک(UNESCAP)، نمایندگان کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا(UNECE)  و نماینده جمهوری ترکمنستان حضور داشتند و در آن فیصله شد تا نشست شورای حکام سپیکا( Governing Council ) در اخیر سال 2014 در افغانستان برگزار شود.

هشتمین نشست شورای حکام سپیکا بتاریخ 22 نوامبر 2013 در شهر آلماتای قزاقستان برگزار شده بود و در آن کشور های عضو سپیکا به اتفاق آراء از نامزدی افغانستان برای ریاست این نشست برای سال 2014 حمایت نمودند.

سپیکا در سال 1998 از سوی رؤسای جمهور ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان و قزاقستان به هدف همکاریهای اقتصادی، رسیدگی به ضروریات و اولویت های خاص این کشور ها در تاشکند اساس گذاشته شد و در سال 2002 آذربایجان و در سال 2005 افغانستان عضویت این برنامه را کسب کردند.

این برنامه در چارچوب شش گروپ کاری پروژه ای (Project Working Groups  ) در عرصه هایترانسپورت، انرژی و آب، تجارت، احصائیه، تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی برای توسعه و جندر و اقتصاد تنظیم شده است،  فعالیت می نماید.

افغانستان

اقتصادی

بنکاک

تایلند

نشست


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.