برگزاری نخستین جشنواره فیلم مهرگان درکابل

۲۳ جدی ۱۳۹۲

نخستین جشنواره فیلم مهرگان به منظور رشد وتقویت سینمای کشور از سوی اکادمی هنر وعلوم سینمایی افغانستان و بنیاد مهرگان عمران برای پنج روز در انستیتوت فرانسه در کابل برگزار شده است.

محمد علی حیدری مدیر برگزاری جشنواره فیلم مهرگان به خبرگزاری خاورمیانه گفت« دراین جشنواره حدود 147 فلم ارایه شده که از این جمع 110 فلم توسط کمیته گزینش به بخش داوری راه یافته وبالاخره 25 فیلم در بخش مسابقه گزنیش شده است.

در این جشنواره که نمایش فیلم به مدت 5 روز از ساعت 8 تا 5 عصر در انستیتیوت فرانسه ادامه دارد در آخر به بهترین فیلم داستانی 3000 دالروبه بهترین فیلم مستند کوتاه 2500 دالر نقدا جایزه داده میشود.

به گفته حیدری به این ترتیب به بهترین فیلم از نگاه تماشاچیان، 1000 دالر، به بهترین فیلمنامه 1000 وبه بهترین طرح تحقیق نیز 1000 دالر جایزه در نظر گرفته شده است.

به گفته مسولان این جشنواره درکنارسایربهبودی ها، میزان مشارکت خانم های سینماگر نیز درحدود 40% میباشد که یک گام به پیش تلقی می شود.

در همین حال کبرا مهدوی مدیر روابط عمومی جشنواره میگوید که محدودیت که وضع شده بود تعدادی زیادی از زنان سینماگر نتوانستند در جشنواره اشتراک کنند.

او میگوید« حضور زنان این بار در جشنواره خوب است ولی به هیج وجه رضایت بخش نیست.»

اما در یک تحلیل کلی سینماگران وضعیت فیلم وسینما از سال 1381 تا سال های 1385 و1386 درافغانستان را خوب میخوانند ولی فرصت های از آن به بعد را به دلیل افزایش مشکلات امنیتی کمتر وضعیف تر توصیف میکنند.

5 روز

استقلال

جشنواره

فیلم

کابل

مهران


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.