اسد ۱۴, ۱۳۹۹

برنامه عملیاتی دولت برای کاهش تلفات غیرنظامیان در کشور

تلفات غیرنظامیانحکومت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر کاهش تلفات غیر نظامیان یک سلسله تدابیری را روی دست گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای امنیت ملی به مسئولین حکومتی دستور داده است تا احکام قانون را در تمام تحرکات نظامی جداً رعایت نمایند.

رئیس جمهورغنی به مسئولین حکومت گفته که مصئونیت و حفاظت افراد ملکی، بخصوص زنان و اطفال، و رعایت حقوق بشر را در طرح پلان های عملیاتی شان در نظر گیرند.

همچنان رئیس جمهور به تمام ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور دستور داده تا در همکاری با دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) واقعات تلفات ملکی را مورد بررسی دقیق قرار دهند.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، اقداماتی را روی دست گیرد.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، مسئول اکثریت تلفات ملکی در افغانستان مخالفین مسلح دولت می باشند و در این گزارش فیصدی اندک تلفات غیرنظامیان به نیروهای امنیتی افغانستان نسبت داده شده است.

با این حال به منظور کاهش تلفات غیرنظامیان، حکومت افغانستان طرح جامع که شامل بازنگری در طرزالعمل های عملیاتی و اصول جنگ و رسیدگی به متاثر شدگان تلفات ملکی می باشد، روی دست گرفته و زمینه تطبیق آن را به گونه مؤثر توسط نیروهای دفاعی و امنیتی افغان فراهم می سازد.

افغانستان خواستار همکاری همه جانبه نهاد های بین المللی، جامعه مدنی و رسانه ها در نظارت از تطبیق این تدابیر شده است.

مصئونیت و حفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه از مکلفیت ها و تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق احکام قانون اساسی، قوانین نافذه کشور، توافقات و پیمان های بین المللی و پالیسی دولت است.

حکومت افغانستان از توجه دوامدار یوناما و دیده بان حقوق بشر به تلفات ملکی و وضعیت حقوق بشر در کشور اظهار امتنان نموده و دیده بانی و گزارش دهی آنها را مهم تلقی می کند.