برنامه ریزی های موساد برای ترور رهبران مقاومتی

۱۴ قوس ۱۳۹۴

موساد چگونه به رایانه ها نفوذ می‌کندسازمان جاسوسی اسرائیل، قصد دارد با استفاده از فرصت انتفاضه قدس با شناسایی رهبران مقاومتی فلسطین در نوار غزه وکرانه باختری، آنها را ترور نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک مسئول امنیتی اسرائیل، اعلام کرد تمامی افراد شناسایی شده، افرادی هستند که در جنگ ۵۱ روزه ۲۰۱۴ و همچنین تحریک و تهییج مردم به منظور انجام اعتراضات گسترده اخیر نقش تأثیرگذار داشته و دارند.

این گزارش همچنین حاکیست که این رژیم برای انجام مقاصد شوم خود، در کرانه باختری از برخی شهرک نشینان استفاده نموده و در نوار غزه از تندروهای سلفی همسو با این رژیم بهره می جوید.

از این جمله اقدامات اشغالگران، می توان به ترور هشام سالم از رهبران با سابقه مقاومتی در روز جمعه ۹ اکتبر ۲۰۱۵ در نوار غزه اشاره نمود.

ترور،

رهبران

سابقه،

موساد،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed