برنامه تازه کمیسیون برای تقلب سازمان یافته در انتخابات

۱۰ قوس ۱۳۹۷

چند روزی به اعلام نتایج انتخابات مجلس نماینده گان ولایت کابل باقی مانده و تاخیر در این روند، گمانه زنی های زیادی را از زمینه سازی تقلب ایجاد کرده است.

یکی از گمانه زنی های تازه که رنگ و بوی خاصی نیز گرفته است، برنامه تازه کمیسیون مستقل انتخابات برای شمارش آرای مربوط به کابل خواهد بود.

کابل با توجه به پایتخت بودن و میزان بالای نامزد از اهمیت خاصی برای مجلس نماینده گان برخوردار است و به همین دلیل کمیسیون در نظر دارد تا برنامه ای ناپاک و غیرمنصفانه را برای پایتخت در نظر بگیرد.

شمار زیادی از نامزدان انتخابات مجلس باورمند هستند که کمیسیون انتخابات به دنبال آن است تا برنامه شمارش آرا را به سمت زبانی برده و آرای مربوط به فارسی زبانان از جمله هزاره و تاجیک را به صورت دقیق شمارش کرده و آرای مربوط به پشتوزبانان را بدون شمارش و تنها با نظر رئیس مرکز رایدهی مورد تائید قرار دهد.

این نامزدان که نمی خواهند در حال حاضر نامشان افشا شود، به خبرگزاری خاورمیانه می گویند که به این صورت زمینه جدی تقلب برای کنار زدن نامزدان مطرح فراهم شده و کسانی به مجلس راه یابند که از سوی کمیسیون و یا هم مقام های بالاتر تعیین شده اند.

این نامزدان به صورت جدی خواهان تحقق عدالت و شفافیت در روند شمارش آرا به ویژه در کابل شده اند و می گویند که اگر این روند روی دست گرفته نشود؛ آنها اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد.

نامزدان می گویند که شمارش مراکزی که مربوط به بخش خاصی است، با لیست کمیسیون سرداده شده و بعد از آن مورد تائید قرار می گیرد؛ اما بخش دیگر که مورد نظر کمیسیون است، بدون درنظرداشت لیست کمیسیون است که خود شفافیت را به صورت کامل زیر سوال خواهد برد.

این گمانه زنی و ادعایی که نامزدان دارند در صورت تائید، بخش عمده ای از تقلب را رونما خواهد کرد و از سوی دیگر باورمندی در اعلام نتایج دیگر ولایت ها را نیز از بین می برد و کمیسیون باید به آن پاسخگو باشد.

با تلاش فراوان موفق نشدیم نظر کمیسیون مستقل انتخابات و یا هم کمیسیون رسیده گی به شکایات را داشته باشیم، مسوولان و اعضای این کمیسیون ها به هیچ وجه تلیفون خود را جواب ندادند.

انتخابات

تقلب

شفافیت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.