بررسی همکاری های امنیتی افغانستان و ایران برای مبارزه با تروریسم

635997725332099104مقام های شورای عالی امنیت افغانستان و ایران، شرایط کنونی همکاری های امنیتی دو کشور و راهکارهای توسعه آن برای مبارزه با تروریسم را مورد بحث قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان و رضا سیف اللهی، دبیر شورای امنیت ایران صبح امروز و در حاشیه هفتمین نشست بین المللی مقام های بلندپایه امنیتی کشورهای منطقه در پایتخت چچن روسیه دیدار و گفتگو کردند.

در خبرنامه شورای امنیت ملی آمده است که تقویت روابط امنیتی افغانستان و ایران محور اصلی این مذاکرات بوده است.

هر دو طرف در این دیدار با مطلوب خواندن روند رو به رشد روابط دوجانبه، لزوم تقویت همکاری های امنیتی به منظور مقابله با عوامل و عناصر تروریستی و بی ثبات کننده منطقه ای را مورد تاکید قرار دادند.

در نشست دو روزه «گروزنی» که دیروز (سه شنبه) گشایش یافت، مسائل مختلف منطقه ای بویژه امنیتی و همگرایی کشورها برای کاهش مخاطرات بررسی خواهد شد.