بررسی مشکلات هلمند توسط رئیس اجراییه

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، به مردم هلمند وعده داد که مشکلات آنها بررسی شده و بالای آن کار جدی صورت خواهد گرفت.

AbdullahAbdullah2_1461383cداکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، به مردم هلمند وعده داد که مشکلات آنها بررسی شده و بالای آن کار جدی صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خاورمیانه، داکتر عبدالله و هئیت همراه وی، در یک سفر غیر منتظره روز شنبه به ولایت هلمند سفر کرده و مشکلات مردم آن ولایت را از نزدیک بررسی کرد.

رئیس اجرائیه در این سفر، هلمند را یکی از ولایت های مهم اقتصادی عنوان داشته و اظهار داشت که تمام مشکلات مردم هلمند یادداشت شده و توسط ارگانهای مربوط بالای آنها کار جدی صورت می گیرد.

وی افزود که مشکل اصلی هلمند، «امنیت» است و در کنار آن ناهماهنگی و عدم یکپارچگی از دیگر مشکلات آن به حساب می آید که نیاز به همکاری تمام نهادها و مردم دارد.

بر اساس اظهارات عبدالله، تا زمانی که وحدت و اعتماد در بین تمام نهادها و مردم وجود نداشته باشد، امنیت، صلح و اصلاحات به میان نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه حکومت بر مذاکرات صلح پایبند است، جنگ را راه حل اساسی عنوان نداشت و بیان کرد که نیروهای امنیتی همیشه در حال جنگ بوده و پولیس از وظیفه اصلی اش که تطبیق قانون است، بازمانده است.

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی همچنین اظهار داشت که تامین امنیت تنها با اتکا به نیروهای امنیتی میسر نیست و باید همه در آن نقش اساسی داشته باشند.

از سوی دیگر، عبدالله به فساد و تبعیض در ادارات دولتی هلمند اشاره کرده و افزود که تبعیض در ادارات مورد قبول نیست و اگر تبعیض و فساد باشد، هیچگاهی برای دولت موفقیت به دست نمی آید.

بنابر گفته های وی، اداره های دولتی در اجاره کسی نیستند و برای موفقیت باید به دنبال نیروهای جوان بود و از تمام ظرفیت ها استفاده شود.

عبدالله اظهار داشت که مسوولان ادارات دولتی باید اعتماد مردم را به دست آورده و در عمل نشان دهند که صادقانه برای مردم کار می کنند.

وی با اشاره به مجاهدین اظهار داشت :«هنوز هم دوران مجاهدین است و باید از ظرفیت های آنان در رشد کشور استفاده شود.»

هلمند یکی از ولایت های جنوبی کشور است که در طول سالهای اخیر؛ درگیریهای همیشگی و ناامنی در شماری از ولسوالیهای آن بی سابقه نبوده است.