برخورد فزیکی در مجلس سنا بر سر چگونگی تذکره

۱۱ قوس ۱۳۹۲

جنجال های پایان ناپذیر بخاطر درج نام اقوام در تذکره های الکترونیکی امروز موجب برخورد فزیکی میان سناتوران در جلسهء عمومی مشرانو جرگه گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تعدادی از سناتوران محمد علم ایزیدیار معاون مشرانو جرگه را که ریاست جلسهء امروز را نیز به عهده داشت به داشتن تعصب متهم نموده و زمانی که او سخنرانی می کرد یکی از آنان توسط بوتل آب به روی آقای ایزیدیار زد.

مسئلهء درج نام اقوام در تذکره های الکترونیکی از اختلاف نظر های جدی میان اعضای هر دو مجلس شورای ملی بوده و به همین دلیل از چندین ماه به این طرف قانون ثبت احوال نفوس در شورا به تصویب نرسیده است.

زلمی زابلی ،خان محمد خاگی وعارف الله پشتون از جمله نمایندگانی بودند که به جان محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا هجوم بردند و با پرتاب بوتل های آب او را به شدت مورد تهدید قرار دادند که بلاخره با میانچگری سایر اعضای مجلس از ادامه برخورد های لفظی و فزیکی جلوگیری شد.

برخورد فزیکی

تزکره

سنا

مجلس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.