برخورد سلیقه ای ارگ ریاست جمهوری با خبرنگاران

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان در باره تقدیر خبرنگاران ازسوی ریاست جمهوری واکنش نشان نداد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته از شماری از خبرنگاران در کابل تقدیر کرده و به آنان مدال تفویض نمود.

در همین حال کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان از این که دولت خبرنگاران را از یاد نبرده است و به کار های آنان ارج میگذارد سپاسگذاری کرده اما گفته است که نباید گذاشت چون شماری خبرنگاران و رسانه ها در کشور به فضل خداوند زیاد است و هرکدام شان هم سزاوار چین تقدیرشدن ها اند، پس گزینش برای اعطای این چنین مدال ها وتقدیرنامه های معتبر دولتی نیز باید بر اساس یک معیار دقیق ،سنجیده شده و خیلی شفاف صورت گیرد.

در خبرنامه این نهاد رسانه ای آمده است که ارگ ریاست جمهوری ازمیان لیست داده شده ازسوی این کمیته فقط چند تن را انتخاب کرده است ، اما این که متباقی چگونه انتخاب گردیده اند معلوم نیست.

کمیته تمام خبرنگاران را که این تقدیرنامه ها ومدال ها را دریافت کرده اند شایسته تقدیر میداند.

ریاست جمهوری ابراز داشته است که خبرنگاران برای گرفتن این تقدیر نامه ها ومدال ها ازسوی نهادهای خبرنگاری معرفی گردیده اند، درحالی که چنین نیست و دراین کار سلیقه و یا هم به باورخود آنان معیارهای ازسوی اعطا کننده گان تقدیرنامه ها و مدال ها درکار بوده است.

کمیته مصوونیت تاکیداٌ ازدولت میخواهد تا دراین باره خیلی شفاف و معیاری برخورد نماید تا باعث دو رنگی و یا هم رنجش خاطر شماری از خبرنگارانی که مستحق این چنین نوازش استند نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *