بربریت و توحش در عربستان

گروهی از مدافعان حقوق بشر در فرانسه طی ارسال نامه‌ای به بان‌کی‌مون خواستار پیگیری جدی نقض حقوق بشر و رفتارهای وحشیانه آل

گروهی از مدافعان حقوق بشر در فرانسه طی ارسال نامه‌ای به بان‌کی‌مون خواستار پیگیری جدی نقض حقوق بشر و رفتارهای وحشیانه آل سعود با فعالان اجتماعی شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برخورد آهنین و وحشیانه آل سعود با  فعالان سیاسی، حقوقی و مذهبی خصوصا محکومیت فعال وبلاگ نویس رائف بداوی به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق با سهمیه‌ی هفتگی پنجاه ضربه اشاره شده است.