برای چهار وزیر دیگر، به صورت غیابی صندوق گذاشته شد

۲۵ عقرب ۱۳۹۵

مجلس نماینده گان در ادامه روند استیضاح وزرای کابینه، برای وزرای، مخابرات، مبارزه با مواد مخدر، زراعت و انرژی و آب صندوق رای گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و اسدالله ضمیر وزیر زراعت به نشست امروز (25عقرب) دعوت شده بودند که حضور در مجلس خودداری کردند.

وزرای نامبرده به مانند سه وزیری که روز گذشته در نشست حاضر نشده بودند، در نشست استیضاح حضور نیافته و مجلس نیز بدون کدام بحث، برای آنها صندوق رای گذاشتند.

این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور روز گذشته در نشست کابینه اعلام کرد که تا زمان نظر دادگاه عالی، وزرای استیضاح شده در سمتشان باقی خواهند ماند.

قابل ذکر است که تاحال مجلس نماینده گان وزرای فواید عامه، امور خارجه، معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت را سلب صلاحیت کرده و وزرای مالیه، امور شهرسازی و عدلیه نیز رای اعتماد کسب کرده اند.

 

استیضاح

صندوق رای

غیابی

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.