برای جلوگیری از غصب زمین، شورای عالی اراضی ایجاد می شود

۲۶ دلو ۱۳۹۳

دولت افغانستان برای جلوگیری از غصب زمین های دولتی یک نهادی را تحت نام “شورای عالی اراضی” در کشور ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، غصب زمین های دولتی توسط زورمندان و اشخاص با نفوذ یکی از مشکلات اساسی در افغانستان بوده که طی سیزده سال گذشته افراد زورمند با استفاده از صلاحیت ها، صدها جریب زمین دولتی را غصب کرده اند.

با این حال محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان گفته است که برای جلوگیری از غصب زمین اقدام به تشکیل یم نهادی تحت نام “شورای عالی اراضی” را ایجاد می کند.

آقای غنی در دیدار با شماری از اعضای جامعه مدنی با اشاره به تلاش های حکومت در زمنیه جلوگیری از غصب زمین ها گفته است که در هفته گذشته، آمار زمین های وزارت دفاع ملی و امورداخله به اداره اراضی سپرده شده و شورای عالی اراضی تشکیل می شود تا از غصب زمین جلوگیری صورت گیرد.

آقای غنی؛ اعضای جامعه مدنی را بدنه  نظام کنونی در کشور خواند و خاطرنشان کرد که بدون همکاری نزدیک و همه جانبه میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نمی توانیم به مشکلات فایق آییم.

رییس جمهور غنی با تاکید بر اینکه جامعه مدنی باید نقش نظارتی خویش را بیشتر سازد، گفت: نظارت باید اصولی، اساسی و پاسخگو بوده و هدف آن بوجود آوردن اصلاحات باشد  و از جامعه مدنی خواست تا طرح منسجم نظارت را آماده و به حکومت پیشنهاد کند.

محمد اشرف غنی قرارداد ها را از عوامل مهم فساد در کشور دانسته و گفته است که حکومت حال تغییر قرارداد ها به صورت بینادی است و تا زمانیکه هر قرارداد از ریاست جمهوری نگذرد، قابل اجرا نمی باشد.

رییس جمهور در قسمت های از صحبت هایش گفت که حکومت در حال ایجاد بورد تعیینات در اردوی ملی افغانستان است و قانون ذاتی افسران اردوی ملی به زودی نهایی می شود.

اراضی

افغانستان

ایجاد شورای عالی

غصب

غنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.