بدون ارائه خدمات، شهروندان مالیه نمی دهند

رئیس جمهور غنی در دومین کنفرانس ملی شهرداران کشور با انتقاد از ناکارآمدی حکومت داری شهری اظهار داشت که اگر مردم خدماتی از سوی شهرداری ها نبینند، مالیه نمی پردازند.

12495050_193608644363419_7152387647127992621_n

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دومین کنفرانس ملی شهرداران کشور امروز (۷سنبله) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده و نقاط قوت و ضعف شهرها و زنده گی شهری مورد بررسی قرار گرفت.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در این کنفرانس  اظهار داشت که مردم از نظام ناکام حکومت‌ داری شهری آزار دیده و اذیت شده اند.

به گفته وی، عدم توجه به موارد و اصول اساسی حکومت داری شهری باعث ناکامی در نظام شهری شده است.

رئیس جمهور؛ عرضه خدمات بنیادی، نبود برنامه ‌ریزی شهری، عدم توجه به وضعیت اجتماعی شهرها، ضعف فرهنگ شهرنشینی، نبود امنیت اجتماعی برای زنان و جوانان را از جمله مشکلات موجود در شهرهای کشور دانست.

آقای غنی تصریح کرد که شهرداری تنها اداره ای است که به غیر از وزارت مالیه می تواند از مردم مالیه جمع کند؛ اما اگر این مالیه خدماتی به دنبال نداشته باشد، مردم از مالیه فرار کرده و حاضر به پرداخت آن نمی شوند.

رئیس جمهور به عدم حس مالکیت شهری در بین مردم اشاره کرده و گفت که مردم تنها خانه شان را ملکیت خود دانسته و هیچ وقت حس ملکیت بر شهرها نداشته اند.

وی از شهرداران کشور خواست تا حس مالکیت شهری را در مردم تقویت کنند.

رئیس جمهور در تاکید بر ناکام بودن حکومت داری شهری، اظهار داشت که زنان هیچ احساس امنیتی در شهرها ندارند و روزهای جمعه همراه با فامیل نمی توانند بیرون بروند تا خستگی خود را رفع کنند؛ همچنین برای جوانان نیز هیچ فرصتی ایجاد نشده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه هفتاد درصد شهر کابل غیرمعیاری و «عرفی» است؛ از شهردارن کشور خواست تا برنامه های عملی برای تقویت فرهنگ شهرنشینی روی دست گیرند.

در عین حال، آقای غنی خطاب به شهرداران کشور گفت :«به اندازه افزایش درصدی عواید تعیین شده برای شهرتان، از سوی حکومت کمک صورت می گیرد؛ اما اگر عواید افزایش نیافت، یک افغانی هم کمک داده نمی شود.»

0,,15792986_304,00

رئیس جمهور در حالی حکومت داری شهری را ناکام می داند که پایتخت کشور از داشتن سیستم کانالیزاسیون و سیسم فاضلاب رنج برده و مشکلات زیادی از این بابت گریبان گیر پایتخت نشینان است.

نقض ماده ۱۴۱ قانون اساسی از سوی رئیس جمهور

در حالی که تاکید عمده رئیس جمهور بالای افزایش و جلب اعتماد مردم از سوی شهرداران کشور بود؛ به صراحت اظهار داشت که ۲۱ شهردار را خودش در مصاحبه های رودر رو انتخاب کرده است.

با این حساب، رئیس جمهور شخصا ماده ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر انتخاب شهردار و اعضای مجلس شهرداری ها را از طریق انتخابات عمومی نقض کرده است.

از سوی دیگر، هرچند انتخاب شهردارها در انتخابات عمومی مهم است؛ اما رئیس جمهور به این موضوع اشاره نکرد و از تصمیم حکومت برای تطبیق ماده ۱۴۱ قانون اساسی نیز یادآور نشد.

این در حالی است که شهرداران کشور از عدم پرداخت پول صفایی از سوی اداره های دولتی در ولایت ها شکایت کرده و از رئیس جمهور خواستند تا در این راستا هدایت جامع و کاملی بدهد.

به عنوان مثال تنها شهرداری هرات مبلغ ۲۰۰ میلیون از بابت صفایی، از اداره های دولتی این ولایت طلب دارد که این اداره ها حاضر به پرداخت آن نیستند.